Rakstos

Drukāt

Novadā rekonstruēts aizsargdambis sešu kilometru garumā

.

Dambis2 8002014. gada nogalē noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" pirmais posms, kura ietvaros ir veikta esošo pretplūdu aizsargbūvju rekonstrukcija, lai no Gaujas upes izraisītajiem plūdiem aizsargātu Carnikavas ciema un Gaujas ciema daļas – dārzkopības sabiedrības "Zvejnieks – 1" – iedzīvotājus un īpašumus.
 
"Carnikavas novadā ir paveikts liels darbs, lai pasargātu novada iedzīvotājus un viņu mājvietas no plūdiem. To nebūtu iespējams paveikt bez daudzu institūciju sadarbības, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības atbalsta, piešķirot ERAF finansējumu 100% apmērā," saka Carnikavas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis.
 
Projekta pirmajā posmā ir veikta Carnikavas ciema pretplūdu aizsargdambju rekonstrukcija 6,2 km garumā, bet Gaujas ciemā – 285 metru garumā. Esošās dambja būves ir paaugstinātas nepieciešamajā līmenī, tajās ir iebūvēti bentonīta mālu paklāji, kas ūdens līmeņa paaugstināšanās gadījumos būtiski uzlabo dambju noturību.
 
Lai nodrošinātu normālu gruntsūdeņu līmeni, tika pilnībā rekonstruētas piecas sūkņu stacijas. Tajās visi vecie sūkņi ir nomainīti ar jauniem un moderniem, kā rezultātā sūkņu stacijās ir ievērojami samazināts elektrības patēriņš. Vairs arī nebūs nepieciešama pastāvīga speciālistu klātbūtne sūkņu darbināšanai, jo to vadība ir pilnībā automatizēta.
 
Šī projekta pirmā posma ietvaros būvdarbus veica SIA "Riga rent", bet būvdarbu tehnisko uzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4" un autoruzraudzību – VSIA "Meliorprojekts". Ņemot vērā, ka darbi noslēdzās ziemas sezonā, būvuzņēmējs šī gada pavasarī nodrošinās aizsargdambju apzaļumošanu un atkārtotu virskārtas izlīdzināšanu, kā arī laika apstākļos radušos noslīdējumus. Atbilstoši noslēgtajam iepirkuma līgumam, veiktajiem rekonstrukcijas darbiem būvuzņēmējs nodrošinās piecu gadu garantiju.
 
Rekonstrukcijas darbu kopējās izmaksas ir 1 125 622,94 EUR (bez projektēšanas darbu izmaksām), ko pilnībā finansēja ERAF. Projekta finanšu un administratīvo uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 
Jāpiebilst, ka no 2014. gada vasaras turpinās projekta "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" īstenošanas otrais posms. Tā ietvaros Gaujas labajā krastā tiek izbūvētas jaunas pretplūdu aizsargbūves – trīs aizsargdambji, kā arī slūžas, Gaujas krastu stiprinājumi un straumes virzītājbūna. Plānots, ka šie būvdarbi noslēgsies līdz 2015. gada 1. oktobrim.
 
ERAF visilogo
 E.Pudzis