Rakstos

Drukāt

Uzsāks publisko apspriešanu būvniecības iecerei par jātnieku sporta klubu "Akoti"

.

Akoti bilde 800 1Būvvalde informē, ka drīzumā tiks uzsākta publiskās apspriešanas procedūra būvniecības iecerei „Jauno jātnieku sporta klubs Akoti". Iesniedzējs (fiziska persona) ieceri paredz īpašumā "Lejnieki", Carnikavā, Carnikavas novadā (zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0231).
 
Būvniecības ieceres iesniegumu Būvvalde saņēma šī gada 13. jūlijā, tas paredz sešām zemes gabalā esošajām ēkām mainīt lietošanas mērķi, izstrādāt dokumentāciju ūdens rezervuāra jaunbūvei un teritorijas labiekārtojumam, tai skaitā izveidot jāšanas un pastaigu laukumus, kūtsmēslu novietni. Ir paredzēta arī esošo betona žogu pārkrāsošana un jaunu risinājumu izstrādāšana atsevišķiem posmiem, kā arī atsevišķu koku zāģēšana (diametrā līdz 20 cm). Iesniegumā minēts, ka zemesgabalu un būves paredzēts pielāgot maksimums desmit zirgu turēšanai.
 
Izskatot būvniecības iesniegumu, 6. augustā tika pieņemts lēmums, ar kuru iesniedzējam uzdots veikt būves publisku apspriešanu.
 
Saskaņā ar spēkā esošo Carnikavas novada teritorijas plānojumu, zemesgabals, kurā paredzēta iecere, atrodas esošas un plānotas dzīvojamās apbūves tuvumā. Savukārt Būvniecības likums, kas stājies spēkā 2014. gada 1. oktobrī (14. pants) nosaka, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kas var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, Būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Ierosinātājam līdz šī gada 11. septembrim Būvvaldē jāiesniedz dokumentācija, kas nepieciešama publiskās apspriešanas uzsākšanai, un pati procedūra jāuzsāk līdz 6. oktobrim.
 
Informējam, ka publiskā apspriešana norisināsies četras kalendārās nedēļas no dienas, kad Carnikavas novada pašvaldības mājas lapā tiks publicēts lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji varēs iepazīties ar būvniecības ieceri, piedalīties būvniecības ieceres prezentācijas pasākumā un izteikt viedokli, kā arī sniegt rakstiskas atsauksmes, aizpildot sagatavotās anketas par būvniecības ieceri. Publiskās apspriešanas rezultātus var izmantot, lai ietvertu būvatļaujā papildu nosacījumus, kas attiecas uz iepriekš minēto būves ietekmi uz vidi. Aicinām sekot līdzi informācijai www.carnikava.lv un pašvaldības izdevumā „Carnikavas novada vēstis".
 
Atgādinām, ka 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums un līdz ar to tika noteikta jauna būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība. Šobrīd publiskās apspriešanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība", kas stājušies spēkā 2014. gada 5. novembrī.
 
Carnikavas novada Būvvalde