Rakstos

Drukāt

2016. gada projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināti 13 projekti

.

Dzivo zali logoCarnikavas novada dome 2016. gada sākumā pieņēma lēmumu organizēt projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli". Arī šogad finansējums tika paredzēts divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai – "Maza mēroga infrastruktūra" un "Sabiedriskās aktivitātes.
 
Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai plānotais finansējums ir ne vairāk kā 750 EUR.
 
Konkursam "Sabiedrība ar dvēseli" kopumā tika iesniegti 24 projektu pieteikumi, 10 – rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra", 14 – rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes".
 
Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja domes apstiprināta konkursa komisija, un šī gada 23. martā dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 10.§) atbalstīt sešus konkursa nolikumam atbilstošus projektus rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra", piešķirot tiem 4500 eiro, un septiņus – rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes", piešķirot tiem 4502,30 eiro.
 
Atbalstītie projekti rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra":
 
1. Ineses Kīnas projekts "Āra basketbola groza ierīkošana iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
2. DKS "Kāpas" projekts "Candera un Veisa ielu posmu asfaltēšana", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
3. Annas Krastiņas projekts "Rotaļu laukums bērniem līdz 10 gadu vecumam", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
4. Ērikas Sadovskas projekts "Atpūtas un bērnu rotaļu laukums", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
5. Artas Deniņas projekts "Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma funkcionāla un estētiska uzlabošana", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
6. Sniedzes Brakovskas projekts "Pieturas skolēniem un atpūtas vietas senioriem labiekārtošana", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
Ar dokumentiem, kas jāiesniedz Carnikavas novada Būvvaldē, lai īstenotu augstāk minētos projektus rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra", var iepazīties: ŠEIT
1. pielikums – Paskaidrojuma raksts (PDF WORD)
 
 
Atbalstītie projekti rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes":
 
1. Biedrības "Kalngalieši" projekts "Veselīgs uzturs un pirts procedūras veselības stiprināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai", piešķirot finansējumu 663,30 eiro apmērā.
 
2. Sabiedriskā labuma organizācijas, biedrības "Nākotnes iela" projekts "Personības izaugsmes treniņi un praktiskas apmācības Carnikavas novada jauniešiem: projekts UPES PUSE", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
3. Biedrības "Orientēšanās klubs "Kāpa"" projekts "Orientējies un iepazīsti Carnikavas novadu", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
4. Gundegas Ulmes projekts "Fizisko aktivitāšu efektivitātes pilnveidošana, izmantojot bioloģisko atgriezenisko saiti (biofeedback) nūjošanas nodarbību laikā Carnikavas novadā", piešķirot finansējumu 450,00 eiro apmērā.
 
5. Sabiedriskā labuma organizācijas, biedrības "Carnikavas Invalīdu biedrība" projekts "Šūšana un rokdarbi – aktivitāšu eliksīrs", piešķirot finansējumu 450,00 eiro apmērā.
 
6. Biedrības "Orientēšanās klubs "Kāpa"" projekts "Meža spēles – mācies darot", piešķirot finansējumu 750,00 eiro apmērā.
 
7. Sabiedriskā labuma organizācijas, biedrības "Nākotnes iela" projekts "Angļu valodas zināšanu pilnveide Carnikavas novada skolēniem", piešķirot finansējumu 689,00 eiro apmērā.
 
Konkursa komisija izsaka pateicību par dalību konkursā visu 24 projektu pieteikumu iesniedzējiem un aicina iesaistīties līdzīgās aktivitātēs arī turpmāk!
 
Konkursa komisija