Rakstos

Drukāt

Īpašumā “Blusas” veidos Kultūras un amatniecības centru

.

Blusu krogs 800Martā novada dome pieņēma lēmumu īpašumā "Blusas", kas atrodas netālu no Carnikavas centra un ko pašvaldība iegādājās pagājušajā gadā, veidot Kultūras un amatniecības centru.
 
Dome atbalstīja ieceri ar pašvaldības projekta pieteikumu par minētā centra izveidi piedalīties biedrības "Sernikon" izsludinātajā projektu konkursā, kurā pozitīva rezultāta gadījumā iespējams piesaistīt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta īstenošana ietver gan projektēšanas, gan būvniecības darbus, tam kopējais nepieciešamais finansējums ir EUR 349 500, un maksimālais pieejamais EJZF finansējums – EUR 49 500.
 
"Blusas" kā krogs 18. gs. tapa pēc kādreizējā Carnikavas muižnieka ieceres, lai tur varētu apkalpot garāmbraucējus. 1919. gadā ēkā ienāca īrnieki, kas nomainīja "Blusu" kroga nosaukumu, noņemot tam "krogus" daļu.
 
Šajā īpašumā izveidojot Kultūras un amatniecības centru, tiks saglabāta vēsturiskā ēka novada centrā, pārveidojot to par kultūras telpu, kas pieejama kā novada iedzīvotājiem, tā viesiem.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne stāsta, ka centrā būtu iespēja darboties novada amatniekiem un audējām uz stellēm darināt savus audeklus. Tāpat tā būtu vieta dažādām praktiskām un izglītojošām aktivitātēm, tādējādi atslogojot tautas nama telpas un veicinot kultūras tradīciju un novada nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Amatniecības centru iecerēts attīstīt kā tūrisma objektu, kur nākotnē varētu darboties arī kafejnīca.