Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada zivsaimnieki sarosās

.

Tikli zvejas brigade 800Šajā plānošanas periodā zivsaimniecības uzņēmumiem kopā ar pašvaldībām iespējams pieteikties Eiropas Savienības finansējumam.
 
 
Atsaucoties uz Carnikavas novada zivsaimniecības uzņēmumu SIA "Leste" un I.Prauliņa Rīgas rajona daudznozaru individuālā uzņēmuma "Gundegas IP" iesniegumu, Carnikavas novada dome ir nolēmusi kopīgi ar abiem uzņēmumiem piedalīties projektu iesniegumu konkursā par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējuma piesaisti Carnikavas novadam.
 
Īstenojot kopprojektu, tiks izveidota tirdzniecības vieta adresē "Jomas", iepretim Carnikavas Novadpētniecības centra stāvvietai. Tajā tiks nodrošināta vietējo uzņēmēju ražotās zivju pārstrādes produkcijas, svaigu zivju un citu pārtikas preču tirdzniecība. Jāpiebilst, ka novada attīstības plāni paredz attīstīt un paplašināt Carnikavas Novadpētniecības centra kvartālu gan kā atpūtas vietu novada iedzīvotājiem, gan kā tūristu piesaistes objektu.
 
Kopprojekta ietvaros uzņēmumiem jāsaglabā esošās un jāizveido vismaz viena jauna darba vieta, Carnikavas novadā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un Carnikavas novadu popularizējot kā teritoriju ar senām zivju ieguves un pārstrādes tradīcijām. SIA "Leste" kopprojektā ir apņēmusies nodrošināt tirdzniecības vietas izveidei nepieciešamo teritoriju īpašumā "Jomas". I.Prauliņa Rīgas rajona daudznozaru IU "Gundegas IP" ir apņēmies radīt vismaz vienu jaunu darba vietu Carnikavas novadā un nodrošināt tirdzniecības vietas darbību. Savukārt Carnikavas novada dome ir nolēmusi kopprojektā nodrošināt līdzfinansējumu līdz 20% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 25 000 eiro.
 
Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne stāsta, ka Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla konsultants Carnikavas novadā Jānis Kravalis jau ilgstoši aicina visus Carnikavas novada zivsaimniekus gatavot projektu pieteikumus ES finansējumam. Taču šī ir pirmā reize, kad Carnikavas novada zivsaimnieki ir gatavi uzņemties saistības, kas izriet no EJZF finansējuma piešķiršanas kārtības, un paši izrāda iniciatīvu. "Mēs esam priecīgi, ka zivsaimnieki beidzot ir sarosījušies, un ceram, ka šis domes lēmums būs labs signāls visiem zivsaimniekiem kļūt aktīvākiem," uzsver I. Stalidzāne.
 
Kopprojekts līdz šī gada 20.septembrim jāiesniedz biedrībai "Sernikon". Pēc tam biedrība izvērtēs projekta atbilstību Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana", lai to tālāk virzītu uz Lauku atbalsta dienestu (LAD), kurš lems par finansējuma piešķiršanu EJZF finansētās rīcības "Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai" (EJZF1) ietvaros. Rīcības Nr. EJZF1 mērķis ir stiprināt zivsaimniecības nozari, īpaši mazināt sezonalitātes ietekmi.
 
Rīcības Nr. EJZF1 pirmajai kārtai piešķirtais finansējums ir 125 000 eiro, un uz to var pretendēt visi Latvijas zivsaimnieki, noteiktā kārtībā iesniedzot projektus LAD.
 
Nākošo projektu iesniegšanas kārtu ar jaunu finansējumu biedrība "Sernikon" varētu izsludināt 2018. gadā.
 
Uzņēmēji, kas ir potenciāli ieinteresēti attīstīt uzņēmējdarbību Carnikavas novadā un popularizēt zivsaimniecības tradīcijas, tiek aicināti sekot līdzi aktualitātēm biedrības "Sernikon" mājas lapā www.sernikon.lv vai vērsties pēc konsultācijas pie biedrības "Sernikon" valdes priekšsēdētājas Zanes Seržantes vai pie Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Ināras Stalidzānes.
 
D.Zandfelde