Rakstos

Drukāt

14.-15. februārī Apšuciemā norisinājās Jūrtakas projekta partneru sanāksme

.

Jurtaka visi logo new 800

Saullekta ekspedicija gaisaisCarnikavas novada pašvaldība no 2017. gada janvāra kopā ar partneriem no Latvijas un Igaunijas aktīvi strādā pie 1100 km gara Baltijas pārgājiena maršruta projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” (Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia), kas ir garākais pārgājienu maršruts Baltijas valstīs un iekļausies Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9.

14. februāra rītā, Apšuciemā ikvienam interesentam bija iespēja apmeklēt maršruta projekta “Jūrtaka” semināru, kurā tika izklāstīts kājāmgājēju maršruta trasējums, marķējums un apsekojamā pieredzētais. Tāpat tika prezentēti plānotie mārketinga materiāli un infrastruktūra 2018. gadā. Dienas otrajā daļā un 15. februārī norisinājās projekta partneru sanāksmes, kurās tika pārrunātas paveiktās un plānotās aktivitātes. Saulei lecot, Latvijas un Igaunijas partneriem bija iespēja iziet pa pēdām arī nelielā rīta ekspedīcijā Apšuciemā, kas arī ir daļa no gājēju ceļa “Jūrtaka” maršruta posma.

Latvijas un Igaunijas partneri (Salacgrīvas novada pašvaldību, Saulkrastu novada pašvaldību, Vidzemes tūrisma asociāciju, Kurzemes plānošanas reģionu, Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” u.c.) dalījās padarītajā un tika informēti par projekta progresa pārskatu, kā arī plānotajām aktivitātēm. Šobrīd projektā paveiktās aktivitātes ir: dabā apsekota visa maršruta teritorija; ir izstrādāta piekrastes gājēju ceļa “Jūrtaka” vizuālās identitātes rokasgrāmata; izveidotas pārgājienu maršruta marķēšanas vadlīnijas.

Plānotās projekta aktivitātes ir maršrutu posmu marķēšana un informatīvo stendu un zīmju uzstādīšana. Notiek aktīvs darbs pie visiem mārketinga materiāliem: Baltijas jūras pasākuma kalendāra, rokasgrāmatas uzņēmējiem “Pakalpojumu sniegšana pārgājienu tūristiem”, ceļveža izveides, piekrastes tūrisma kartes un tūroperatoru rokasgrāmatas. Tāpat aktīvi tiek veidota projekta mājaslapa un uzturēti sociālie tīkli.

Katrs maršruta posms ir apsekots un, tuvojoties pavasarim, ikviens partneris organizēs maršruta marķēšanu dabā, kas notiks pēc izstrādātām “Jūrtakas” vadlīnijām. Dabā maršruts būs atpazīstams pēc balti zili baltas atzīmes dabā. Plānotais marķēšanas laiks Carnikavas novada pašvaldībai ir š.g. maija mēneša vidus. Precīzāka informācija sekos Carnikavas novada mājas lapā www.carnikava.lv.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu: EUR 926 277,13, projekta partneru līdzfinansējums: EUR 163 460,67.
Programmas mājaslapa: www.estlat.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu
Oficiālā Jūrtakas maršruta vietne: www.coastalhiking.eu

V. Pastare

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Share on Facebook Tweet