Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada uzņēmējus 5.-6. aprīlī aicina pieredzes apmaiņā uz Igauniju

.

InterregCarnikavas un Saulkrastu novadu uzņēmējiem šī gada 5. un 6. aprīlī ir iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Vīlandes apriņķi Igaunijā.

Brauciena laikā būs iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus – tūrisma saimniecības, čipsu ražotni, smiltsērkšķu pārstrādes un amatniecības uzņēmumus, gūt priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un piedāvājumu mūsu kaimiņvalstī, kā arī rast partnerus turpmākai sadarbībai u.c. Mulgimā Attīstības centrā patlaban vēl tiek precizēta pilnīga brauciena programma, kas solās būt interesanta.

Interesanti var pieteikties, sazinoties ar projekta vadītāju Anitu Līci pa tālruni 26556633 vai e-pastā . Vietu skaits ierobežots!

Brauciens norisinās INTERREG pārrobežu sadarbības projekta Nr.48 “ESTLAT BUSINESS” ietvaros, līdzdarbojoties projekta vadošajam partnerim, Mulgimā (Igaunija) Attīstības centram un Salacgrīvas novada domei. Projekta īstenošanas periods ir no 01.05.2017. līdz 30.10.2018. Kopējais budžets ir 99 401,53 EUR, no kuriem Igaunijas-Latvijas atbalsta programmas finansējums ir 84 491,29 EUR un projekta partneru finansējums 14 910,24 EUR. Biedrības budžets projekta aktivitātēm ir 26 580.63 EUR, tai skaitā Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums 22 593.53 EUR un biedrības līdzfinansējums - 3 987,10 EUR.

Interreg