Rakstos

Drukāt

Biedrība "Sernikon" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu, kopējais pieejamais finansējums – ap 302 tūkstoši eiro

.

Sernikon jaunais logo 2015Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 16. aprīļa līdz 2018. gada 16. maijam. 

Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 301 896,57 EUR.

Konkurss izsludināts šādām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētām rīcībām:

Projektu īstenošanas termiņi:
-ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
-pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija: biedrība „Sernikon”, adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163. Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, e-pasts: .

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē (iepriekš vienojoties par laiku ar administratīvo vadītāju), kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi: .

Aicinām sekot līdzi informācijai par plānotajiem semināriem www.sernikon.lv, kā arī pašvaldību mājaslapās.

Biedrība "Sernikon"

Visi logo sernikonai