Rakstos

Drukāt

Apstiprināta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam

.

Strategija gatavsCarnikavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Carnikavas novada domes 2014. gada 27. marta lēmumu „Par Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam apstiprināšanu" (protokols Nr. 8, 1.§) ir apstiprināta Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam.
 
Ar apstiprināto stratēģiju var iepazīties: pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv sadaļā "Attīstība/Attīstības plānošanas dokumenti", kā arī Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikava).
 
Ar Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2030. gadam var iepazīties arī šeit:
 
I sējums - Esošās situācijas raksturojums

II sējums - Stratēģiskā daļa

III sējums - Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)
 
 
Noderīga informācija: