Rakstos

Drukāt

Piesakies novada attīstības programmas izstrādei 2015. - 2021. gadam

.

Carnikavas gerbonis mazsCarnikavas novada dome 27.03.2014. pieņēma lēmumu uzsākt Carnikavas novada pašvaldības attīstības programmas 2015. – 2021. gadam izstrādi.
 
Līdz šī gada 25. aprīlim aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas pieteikties dalībai kādā no attīstības programmas izstrādes darba grupām. Attīstības programmas izstrādei plānots izveidot šādas tematiskās darba grupas:
- Uzņēmējdarbības (tai skaitā tūrisma) attīstības darba grupa;
- Izglītības, kultūras, veselības un sociālās aprūpes un sporta attīstības darba grupa;
- Infrastruktūras, komunālās saimniecības attīstības un vides saglabāšanas darba grupa.
 
Savu pieteikumu dalībai darba grupā lūdzam līdz šī gada 25. aprīlim nosūtīt uz e-pastu: vai arī iesniegt personīgi Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā. Pieteikumā lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu, pārstāvēto organizāciju (ja attiecināms), e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī darba grupas nosaukumu, kurā vēlaties piedalīties.
 
Ar novada domes 27.03.2014. lēmumu, kā arī attīstības izstrādes darba plānu un organizācijas kārtību var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.carnikava.lv sadaļā „Attīstības programma 2015. – 2021. gadam".