Rakstos

Drukāt

Aicinām svinēt gadskārtu svētkus Carnikavas Novadpētniecības centrā

.

Baltica 68Tradīcijas nepieder tikai pagātnei, to dziļākā būtība saglabājusi savu nozīmi arī mūsdienās. Carnikavas novadpētniecības centrā, jaunajās Cēlāju mājās, jau kopš pagājušā gada Ziemassvētku laika ir iespēja iepazīt un nosvinēt visus Saules gadskārtas svinamos laikus.
 
Ir saglabātas daudz un dažādas ieražas, kas veicamas konkrētos gadskārtas brīžos, kā arī īpašas dziesmas, dejas, rotaļas un rituāli. Aicinām arī jūs piedalīties un iepazīt saules gada ritu.

Ar Ziemassvētkiem tika iesākts jaunais Saules gads, februārī jeb sveču mēnesī nosvinēta Meteņdiena, šajos pavasara saulgriežos – 19. martā – sagaidīta Lielā diena, kur kopā ar grupu "Lata Donga" tika iedegta saulgriežu uguns, meitas pušķoja šūpoles, kas izšūpoja visus svētku dalībniekus, bet vīri pārbaudīja savu veiklību, sviežot Lieldienu olu pār šūpoļu kārti un ķerot to kārts otrā pusē, kā arī tika sasiti vecie māla podi, lai var nākt jauna, tīra enerģija.

7. maijā Novadpētniecības centrā kursim spēka ugunskuru un atvērsim vārtus vasarai, svinot Ūsiņdienu. Pēc Ūsiņiem sekos Jāņi (19. jūnijā), Jumji jeb Māras diena (6. augustā), Apjumības (24. septembrī) un Mārteņi (6. novembrī).

Saules gadskārta ir dabas rita un senā pasaules uzskata atspulgs. Tradīcijas un ieražas, kas ir veicamas svinamajās dienās, sabalso cilvēku ar Lielajiem Visuma ritiem, palīdz dzīvot līdzsvarā un harmonijā ar pārmaiņām, kas norisinās dabā un cilvēkos katrā konkrētā Saules gada brīdī, un dzīvot saskaņā arī ar senajām zināšanām par Pasaules iekārtojumu, kas mantotas no aizlaikiem.

Lai iepazītu Saules gada rita sakrālo kodolu, Ūsiņdienā 7. maijā plkst. 17.00 biedrības "Saulesrits" vadītājs Roberts Šilings aicina uz sarunu par Saules gadskārtu. Līdztekus sarunām bērni kopā ar folkloras kopu "Putni" varēs iepazīt Ūsiņdienas norises, bet noslēgumā kopīgi iedegsim spēka ugunskuru, gatavosim pantāgu un sadziedāsimies pie pieguļnieku ugunskura.

Ūsiņš atver vārtus vasarai, tas ir dzīvības spēka un plaukuma atgriešanās laiks dabā. Aicinām kopā atvērt vārtus skanīgi un ar prieku 7. maija novakarē plkst. 17.00 Carnikavas novadpētniecības centrā.

Ieplānojiet jau tagad!

A.Saprovska,
Carnikavas tautas nama "Ozolaine" vadītājas vietniece