Drukāt

Deklarējies Carnikavas novadā!

- Ja vēlies dzīvot zaļi Rīgas un jūras tuvumā.
- Ja tev ir bērni un vēlies dzīvot sakārtotā vidē.
- Ja ģimenē ir seniori, kuri vēlas būt aktīvi.
 
(Carnikavas novada iedzīvotājiem jānorāda tikai novads, ciems, iela, numurs vai mājas nosaukums.)
 
Kāpēc deklarēties Carnikavas novadā?
- No 2017. gada sākuma novadā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums par vienu mājokli, kurā īpašnieks deklarējis savu dzīvesvietu: 2017. gadā - 50 % NĪN atlaide, 2018. gadā - 70 % NĪN atlaide, un to iecerēts palielināt līdz pat 90 %.
- Bērna piedzimšanas pabalsts ir 145 eiro, ja jaundzimušā bērna dzīvesvieta un viena no viņa vecākiem dzīvesvieta novadā ir deklarētas vismaz pēdējos 12 mēnešus.
- Politiski represētās personas katru gadu, atzīmējot valsts proklamēšanas gadadienu 18. novembrī, saņem pabalstu 100 eiro.
- Pirmās grupas invalīdiem, vientuļiem otrās grupas invalīdiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, trūcīgām personām, ir tiesības saņemt NĪN atvieglojumus.
- Visus seniorus apaļās jubilejās, sākot no 75 gadu vecuma, dome sumina ar ziediem un kliņģeri.
  
IZGLĪTĪBA
 
pii riekstins 9067
Pavasaris2019 9404Makslu duets 2018 9323 
- Visiem Carnikavas pamatskolas skolēniem ir bezmaksas pusdienas.
- No rīta un pēcpusdienā pieejama bezmaksas pagarinātā dienas grupa.
- Visiem pirmklasniekiem Carnikavas pamatskolā dome 1. septembrī dāvina skolas somu un skolas vesti.
- Carnikavas pamatskolā bērniem ir dažādi bezmaksas interešu pulciņi.
- Pašvaldība nodrošina novadā deklarētos skolēnus ar bezmaksas vilciena kartēm novada teritorijas robežās.
- Carnikavas pamatskolas autobuss bez maksas skolēnus nogadā uz un no skolas.
- Mūzikas un mākslas skolā var apgūt 16 dažādu instrumentu spēli. 
- Bērniem iespēja aktīvi darboties dažādu sporta veidu sekcijās – orientēšanās sportā, džudo, futbolā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā u.c.
- Pašvaldības bērnudārzam “Riekstiņš” 2012. gadā atklāja piebūvi, 2016. gada rudenī atvēra bērnudārza grupiņu “Pasaciņa” Siguļos, no 2020. gada rudens plānots atvērt bērnudārzu bijušās Piejūras internātpamatskolas ēkā, kur būs vieta vēl 210 bērniem. Patlaban, ja bērnam nav vietas pašvaldības bērnudārzā, iespējams saņemt līdzfinansējumu pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
 
ATTĪSTĪBA

tilts maijs 2018 2Garciema koka taka 7637promenade 9738

 
- 2014. gada nogalē pār Gauju atklāts 220 m garš un 4 m plats gājēju un velosipēdistu tilts.
- Lai iedzīvotājus pasargātu no pavasara plūdiem, Gaujas abos krastos rekonstruēti četri dambji un uzbūvēti trīs jauni aizsargdambji.
- 2015. un 2016. gadā Garciemā izveidota apgaismota ietve gar autoceļu P1.
- Turpinās novada ielu apgaismojuma izbūve un ielu rekonstrukcija, atjaunota lielākā daļa novada galveno ielu.
- 2013. gadā veikta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Kalngalē, 2014. gadā tā izbūvēta Carnikavā un Lilastē.
- 2018. gadā atklātas divas takas - Carnikavas promenāde uz jūru un koka taka Garciemā uz jūru.
  
SPORTS UN KULTŪRA

Pavasara nujosana 2019 0127IMG 8998JPG 235

 
- Dažādas aktīvās atpūtas un sporta iespējas visai ģimenei. Katru pavasari un rudeni notiek riteņbraukšanas, skriešanas un nūjošanas sacensības.
- Deklarētajiem iedzīvotājiem maksa par dalību augsta mēroga sacensībās ir samazināta.
- Darbojas vairāki interešu un neformālās izglītības sporta pulciņi, kurus vada sertificēti treneri.
- Ziemas periodā sagatvotas slēpošanas trases aktīvās atpūtas parkā "Zibeņi" un Piejūras dabas parkā, kā arī mākslīgā sniega trase stadionā, kura apgaismota dinenakts tumšajā laikā.
- Iespēja pieteikties finansiālajam atbalstam bērnu vasara nometnēm.
- Carnikava sporta kompleksā vasarā iepsējams spēlēt ielu basketbolu, futbolu, u.c. sporta veidus, ziemas periodā ir slidotava hokeja laukmā ar dabīgi ledu un slēpošanas trase, kā arī mākslīgā sniega kalniņš bērniem.
- Daudzveidīgas skriešanas takas Piejūras dabas parkā.
- Bagāta kultūras dzīve un svētku tradīcijas. Vērienīgākie pasākumi ir Zvejnieksvētki, kas notiek katru gadu jūlija otrajā sestdienā un Nēģu svētki, kas notiek katru gadu augusta trešajā sestdienā.
- Pieejams plašs māksliniecisko kolektīvu piedāvājums - deju kolektīvi, muzikālie kolektīvi, teātru kolektīvi u.c.
- Regulāri notiek gan amatieru, gan profesionālu mākslinieku darbu izstādes. Gandrīz katru nedēļas nogali iespējams noskatīties kādu no pasākumiem - koncertu, izrādi, izstādi.
- Vasaras sezonā tiek veidoti varāki brīvdabas pasākumi parkā, Novadpētniecības centra teritorijā un laukumā pie Gaujas Atpūtas ielā.
- Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nolūkā Novadpētniecības centrs organizē vairākas muzejpedagoģiskās programmas par zvejniecību, upju un jūras iemītniekiem un Carnikavas vēsturi.

RŪPES PAR SENIORIEM

Vejona vizite kundze 8291TikpieGaujas 68
 
 

 

 

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis" (Carnikavā) un brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" (Kalngalē) ir vietas, kur senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem un jauniešiem kopā patīkami pavadīt laiku, iegūt noderīgu informāciju un radoši darboties. 

 
 
Share on Facebook Tweet