Drukāt

Ar izglītības jomu saistītie dokumenti

Pirmskolas izglītības iestāde
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
 
Uzņemšana pamatskolā
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā
 
Interešu izglītība un pieaugušo neformālā izglītība
Carnikavas novada interešu izglītības vērtēšanas komisijas NOLIKUMS / VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Carnikavas novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai IESNIEGUMS juridiskai personai / IESNIEGUMS fiziskai personai
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību NOLIKUMS
Pieaugušo neformālās / interešu izglītības programmas PIETEIKUMS

Bērnu vasaras nometnes
Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa NOLIKUMS / PIETEIKUMS

Līdzfinansējums
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas mūzikas un mākslas skolā
 
Izglītojamā uzturēšanas izmaksas
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019. gadā (norēķiniem par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem audzēkņiem) PIELIKUMS
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Carnikavas novada pašvaldības izglītības iestādē (PII "Riekstiņš") 2020. gadā PIELIKUMS
Carnikavas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš” viena audzēkņa un Carnikavas pamatskolas viena izglītojamā uzturēšanas izmaksas no 2020. gada janvāra (20.05.2020 domes lēmums) PIELIKUMS
 
Pašvaldības izsniegtās licences
Carnikavas novada pašvaldības izsniegtās licences (02.01.2020)