Drukāt

Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

pii riekstins 9068

Adrese: Nākotnes iela 2, Carnikava
E-pasts: 
Darba laiks: 7.00-19.00 (darbdienas) 

Vadītāja: Sanita Kronberga
E-pasts: 

Tālr. 20218486

esimbolsE - adrese

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Galeniece, tālr. 26583447

Kancelejas pārzine Evita Lūkina, tālr. 29235459

Medicīnas māsa Sigita Godļevska, tālr. 28688368

Iveta Larka un Diāna Samanta Saulīte - 1. grupa "Pūcītes", tālr. 25447017
Indra Ūdre un Rita Zirne - 2. grupa "Bitītes", tālr. 22005414
Vita Lāce un Anete Sproģe - 3. grupa "Sienāzīši", tālr. 28602292
Tatjana Zeltiņa un Ilze Krasovska- 4. grupa "Mārītes", tālr. 26493685
Inese Ļevčenoka un Lāsma Jurjāne - 5. grupa "Lācēni", tālr. 27841858
Tatjana Piļecka - 6. grupa "Lapsēni", tālr.27856191
Dace Prūse un Renāte Jaudzema - 7. grupa "Vāverēni", tālr. 25632803
Aija Valtere un Gaida Bite - 8. grupa "Ezīši", tālr. 25442798
Aioga Liepiņa un Ineta Feldmane - 9. grupa "Zaķēni", tālr. 22036663
Vita Ķimene un Lāsma Pabērza - 10. grupa "Skudriņas", tālr. 25609859
Iveta Liepiņa un Rasa Zaļuma - 11. grupa "Taurenīši", tālr. 25629347
Egita Pētersone un Ieva Deviķe - 12. grupa "Pelēni", tālr. 26415972
Ina Raudiņa un Vizma Siliņa - 13. grupa "Gliemezīši", tālr. 26518019

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties ar iestādes vadītāju pa tālr. 20218486.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Riekstiņš" ir Carnikavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560) un speciālās  pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511, licencēšanas ID V_2293).
 
PII "Riekstiņš" darbojas kopš 1980. gada jūnija un nodrošina vietas 266 bērniem.
 
NODERĪGA INFORMĀCIJA
 
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš” Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Apmeklētāju uzturēšanās kārtība Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"
Rekomendācijas vecākiem par Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamajiem
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" personas datu aizsardzības politika
Izglītojamo sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"
Kārtībā, kā reģistrē izglītojamo neierašanos Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"