Aicina darbā Carnikavas tautas nama "Ozolaine" vadītāja vietnieku

.

tautas nams frontCarnikavas novada pašvaldība aicina darbā Carnikavas tautas nama "Ozolaine" vadītāja vietnieku-ci. Pieteikumus gaidām līdz 30. septembrim.

Galvenie darba pienākumi:

- plānot un izstrādāt priekšlikumus novada kultūras dzīves veidošanai visām interešu grupām, veidot mērķauditorijas interesēm atbilstošu brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājumu;
- izstrādāt un realizēt kultūras pasākumu projektus sadarbībā ar novada mākslinieciskajiem kolektīviem, profesionāliem māksliniekiem, sabiedriskām organizācijām un citām kultūras iestādēm;
- piedalīties ar kultūras jomu saistītos radošos projektos;
- organizēt un vadīt jaunus pasākumus dažādām interešu grupām, t.sk. koncertus, izrādes;
- izstrādāt tautas nama organizēto konkursu kultūras jomā nolikumus, vērtēšanas kritērijus;
- nodrošināt regulāru, daudzveidīgu un kultūrizglītojošu mākslas darbu izstāžu piedāvājumu novada iedzīvotājiem;
- koordinēt māksliniecisko kolektīvu darbību, izbraukumu koncertus, kopā ar tautas mākslas kolektīvu vadītājiem izstrādāt scenārijus koncertiem un pasākumiem;
- kontrolēt pasākumiem iedalīto līdzekļu izlietojumu, izstrādāt rīkoto pasākumu ieņēmumu – izdevumu tāmes;
- veidot un uzturēt tautas nama darbības un pasākumu arhīvu, uzkrāt un noformēt video, foto u.c. informatīvos resursus par mākslinieciskajiem kolektīviem un organizētajiem pasākumiem;
- veikt pasākumu reklāmas darbu, nodrošinot to publicitāti;
- sagatavot pieprasījumus un atbildes citām institūcijām, koordinēt sadraudzības un sadarbības sakarus ar Latvijas Republikas pilsētām un novadiem, kā arī citām iestādēm un pašvaldībām ārvalstīs.

Prasības kandidātei/-am:

- augstākā vai vidējā profesionālā (kultūras vai mākslas nozarē);
- zināšanas un prasmes kultūras darba organizācijā (menedžmentā), organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
- kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
- svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
- darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- precizitāte, augsta atbildības sajūta;
- komunikabilitāte, pašiniciatīva;
- prasme racionāli organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

- aizraujošu pilna laika darbu,
- iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu,
- stabilu atlīdzību – no 1100 eiro;
- sociālās garantijas;
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 2019.gada 30.septembrim plkst. 16.30. Tālrunis uzziņām: 26378644.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim pa Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu, par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet