Carnikavas novada pašvaldības policijā inspektora vakance

.

Pasvaldibas policija 800Carnikavas novad dome aicina pieteikties uz Carnikavas novada pašvaldības policijas inspektora/-es amatu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 25. septembris.

Darba pienākumi:

- nodrošināt kārtību sabiedriskajās vietās, veikt patrulēšanu kājām un ar autotransportu;
- reģistrēt informāciju par likumpārkāpumiem un ziņot par tiem kompetentām personām;
- pieņemt izsaukumus un ierasties klātienē uz sabiedriskās kārtības traucējumiem, palīdzības lūgumiem vai cita rakstura izsaukumiem neatkarīgi no to piekritības;
- kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu;
- novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības;
- apsargāt un konvojēt aizturētās personas;
- kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu;
- veikt citus pašvaldības policijas nolikumā, domes lēmumos un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
- dežūrēt saskaņā ar darba grafiku, doties izbraukumos, kas saistīti ar sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanu;
- sastādīt, noformēt un nodot lietvedībā administratīvos protokolus;
- noformēt administratīvās lietas, izskatīt materiālus, pieņemt lēmumus;
- sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei.

Prasības kandidātam/-ei:

- atbilstība likuma „Par policiju" 21. panta pirmās daļas prasībām;
- vēlama juridiskā izglītība (1.līmenis);
- pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
- teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas citu svešvalodu zināšanas;
- ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
- laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība;
- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets);
- B kategorijas autovadītāja apliecība;
- vēlama mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība;
- vēlama A, B1 kategorijas transporta līdzekļa vadītāja apliecība.

Piedāvājam:

- sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
- labus darba apstākļus.

Pašvaldības policijas inspektoram noteikts summētais darba laiks un stundas tarifa likme 6,16 EUR/stundā.

Motivācijas vēstuli, dzīvesgājuma aprakstu (CV) un savu redzējumu par pašvaldības policijas darbu Carnikavas novadā (A4 formātā uz vienas lapas) sūtīt uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163 1.stāvā) līdz 2019.gada 25.septembrim (plkst.16.30). Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām 67383735 - Carnikavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Gints Dzirkalis.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet