Dome darbā aicina pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku

.

Domes eka 2016 800Carnikavas novada dome aicina darbā pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku. Pieteikumu iesniegšana līdz šā gada 11. oktobrim.


Darba pienākumi:
- organizēt un plānot savā pakļautībā esošā personālsastāva nepārtrauktu vadību un kontroli dienesta pienākumu veikšanas laikā, sekot, personālsastāva apzinīgai pienākumu izpildei;
- veikt uzskaiti un lietvedību saistībā ar nepilngadīgām personām, kuras ir nonākušas policijas redzes lokā;
- nodrošināt pašvaldības policijai nepieciešamās materiāltehniskās bāzes iegādi;
- pārraudzīt pašvaldības policijas iekšējos darba procesus;
- izskatīt iesniegumus, sūdzības, veikt preventīvu un izskaidrojošu darbu novada iedzīvotājiem;
- savas kompetences ietvaros izstrādāt priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos;
- pieņemt lēmumus par privātpersonu apstrīdētu pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību;
- pārstāvēt pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām iestādēm, organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs;
- aizvietot pašvaldības policijas priekšnieku viņa prombūtnes laikā.

Prasības kandidātiem/ēm:
- augstākā izglītība (vēlama otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē);
- nevainojama reputācija;
- pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
- obligāta darba pieredze policijas darbā vismaz 2 gadi;
- prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
- teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets, policijas darbam nepieciešamās datu bāzes);
- B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlama arī mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība);
- atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmajai un otrajai daļai;
- zināšanas iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu un līgumu projektu izstrādē.

Mēs piedāvājam:
- pilna laika darbu, kas nav savienojams ar citu darbu;
- konkurētspējīgu atlīdzību 1382 Eur un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Motivācijas vēstuli, dzīvesgājuma aprakstu (CV) un savu redzējumu par pašvaldības policijas darbu Carnikavas novadā (A4 formātā uz vienas lapas) sūtīt uz e-pastu:  vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163, 1. stāvā) līdz 2019. gada 11. oktobrim (ieskaitot) līdz plkst. 14.30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 25626704; e-pasts saziņai: .

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet