Lasiet izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" 2019. gada oktobra numuru

.

CNV 10Šodien iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" oktobra numurs. Šī numura galvenā tēma ir dabas parks "Piejūra".
 
Izdevumā skaidrojam, kādi apsaimniekošanas darbi pašlaik norit dabas parkā, informējam, kādi jautājumi tika apspriesti 1. oktobrī sabiedriskajā apspriedē par dabas aizsardzības plāna izstrādi un ar to saistītajām aktivitātēm, bet lielajā intervijā saruna ar dabas parka jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādātāju Ilzi Priednieci no Latvijas Dabas fonda.
 
Izdevumā publicēts iepriekšējā mēnesī pieņemto domes lēmumu kopsavilkums, vēstīts par aktualitātēm novadā saimnieciskajā, sporta, kultūras u.c. jomās.
 
Elektroniski izdevumu var lasīt ŠEIT.
Share on Facebook Tweet