Dome aicina darbā tautas nama "Ozolaine" kultūras pasākumu tehnisko režisoru

.

tautas nams frontCarnikavas novada dome aicina darbā tautas nama "Ozolaine" kultūras pasākumu tehnisko režisoru. Pieteikšanās līdz šā gada 19. novembrim.

Galvenie darba pienākumi:
- veikt tautas nama „Ozolaine" (turpmāk – TN) kultūras pasākumu un ikdienas darbu tehnisko realizāciju saskaņā ar vadītāja norādījumiem;
- nodrošināt kultūras pasākumu tehnisko drošību un atbilstību standartiem;
- nodrošināt TN organizēto pasākumu apgaismošanu un apskaņošanu, kā arī veikt nepieciešamos praktiskos un tehniskos uzdevumus telpu iekārtošanā, noformēšanā;
- rūpēties par TN materiāltehniskās bāzes uzturēšanu tehniskā kārtībā un drošībā;
- plānot un izstrādāt priekšlikumus TN materiāltehniskās bāzes, skaņu un gaismas, multimediju tehnikas iegādei;
- veikt sīkus remontdarbus un uzlabojumus telpās, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus noteikta darba veikšanai;
- telpu un elektroiekārtu remonta laikā sekot kvalitatīvai darbu izpildei un informēt par to gaitu vadītāju;
- nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

Prasības kandidātiem:
- vidējā vai augstākā izglītība (var būt arī students);
- izpratne par kultūras iestādes darba principiem un kultūras pasākumu tehnisko nodrošinājumu;
- praktiskā darba pieredze, speciālās prasmes un iemaņas gaismas, skaņu tehnikas un multimediju ierīču lietošanā;
- spēja rast kvalitatīvu tehnisko risinājumu saskaņā ar kultūras projekta koncepciju;
- spēja analizēt nepieciešamā darba apjomu, organizēt savu darba laiku un uzdevumus;
- strādāt individuāli un darba grupā;
- spēja ātri orientēties dažādās situācijās, ātri un patstāvīgi risināt radušās problēmas;
- darba drošības, ugunsdrošības un sanitāro normu prasību pārzināšana un ievērošana;
- precizitāte un atbildības sajūta.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:
- profesionālā pieredze pasākumu apskaņošanā un/vai gaismošanā;
- izglītība kultūras nozarē.

Piedāvājam:
- atalgojumu 844 EUR mēnesī;
- sociālās garantijas;
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt elektroniski uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) līdz 2019. gada 19. novembrim. Tālrunis informācijai: 67993545.
 
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: