No šā gada būvniecības dokumentu aprite notiks tikai elektroniski

.

dators dokumenti unsplashCarnikavas novada būvvalde informē,ka visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
 
BIS izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai. Tas nozīmē, ka ikvienam obligāti būs jālieto BIS un šī prasība attieksies arī uz tiem, kuri vēlēsies veikt mazākus būvniecības darbus, piemēram, dzīvokļa pārplānošanu, žoga vai lapenes būvniecību, inženiertīklu ierīkošanu un tamlīdzīgus darbus. Elektroniski tiks dokumentēti visi būvniecības procesi Latvijā, sākot no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

Ieceres, kuras akceptētas līdz 2020. gadam, varēs turpināt arī papīra formātā, bet ieteicams tālākos procesus kārtot elektroniski.

Lai darbotos BIS portālā, nepieciešams interneta pieslēgums un identifikācijas līdzekļi, piemēram, internetbankas pieejas rekvizīti vai eID karte. Savukārt sertificētajam būvspeciālistam, kuru piesaista būvniecības ieceres apstiprināšanai, jābūt drošam elektroniskajam parakstam.

Pilnvaru iespējams nokārtot klātienē Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Vairāk informācijas www.bis.gov.lv.

Papildus informācija attēlos:
Informācijas aprite BIS
Kā strādāt ar BIS
BIS attīstība