Dome nolemj par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēs un privātajos bērnudārzos 2020. gadam

.

domeCarnikavas novada dome šā gada 19. februāra sēdē nolēma apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pašvaldības izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs no 2020. gada 1. janvāra.
 
Norēķiniem par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu novada administratīvajā teritorijā deklarētiem audzēkņiem ir saskaņā ar pielikumu.
 
Viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Carnikavas pamatskolā un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Riekstiņš” saskaņā ar pielikumu.