Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā Carnikavas pamatskolas direktoru

.

cp modulu skolaCarnikavas novada pašvaldība aicina darbā Carnikavas pamatskolas direktoru. Pieteikšanās līdz šā gada 19. jūnijam.
 
Nepieciešamā kvalifikācija:
- augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām;
- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
- pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un/vai izglītības vadības darbā pēdējo 3 gadu laikā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā metodiskajā darbā, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestādes organizatoriskā vai mācību darba plānošana, organizēšana, metodiskais atbalsts un/vai vērtēšana);
- pieredze Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) jaunā mācību satura aprobācijā skolā;
- zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
- zināšanas izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
- vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā.
- labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.
 
Pienākumi:
- plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību;
- profesionāli ieviest Izglītības attīstības pamatnostādnes;
- vadīt un kopējam skolas attīstības mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu likumīgos pārstāvjus;
- radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei;
- nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
- nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
- pārstāvēt iestādes intereses.
 
Mēs piedāvājam:
- interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Carnikavā;
- iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
- atalgojumu ( no 1700 EUR mēnesī);
- sociālās garantijas (t.sk. veselības apdrošināšana) un tehnisko nodrošinājumu.
 
Papildus informācija:
Konkursa nolikums ŠEIT.
Carnikavas pamatskolas mājaslapa ŠEIT.
Pieteikuma anketa un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtiet uz e-pasta adresi ar norādi “Carnikavas pamatskolas direktors” līdz 2020. gada 19. jūnijam.
Share on Facebook Tweet