Carnikavas novada domē darbu sāk jauna Izglītības nodaļas vadītāja

.

10 aija kalvane2020. gada beigās Carnikavas novada domē darbu sāka jauna Izglītības nodaļas vadītāja Aija Kalvāne.
Aija dzimusi un uzaugusi Rīgā, bet jau 13 gadus dzīvo Ropažu novadā.

Par izvēli strādāt izglītības jomā viņa stāsta: “Man vienmēr paticis darbs ar bērniem, tāpēc profesijas izvēle bija diezgan likumsakarīga. Esmu divreiz absolvējusi Latvijas universitāti, iegūstot bakalaura grādu ar Pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju un maģistra grādu Izglītības zinātnēs. Izglītības jomas lauciņš iepazīts dažādās izglītības pakāpēs un veidos. Karjeru sāku kā pirmsskolas skolotāja jau studiju pirmajā gadā, kas deva lielisku iespēju uzreiz praksē pielietot studijās iegūtās zināšanas. Vēlāk profesionālās gaitas aizveda uz Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, kur sešus gadus pildīju direktora vietnieces pienākumus, iepazīstot gan vispārējās, gan profesionālās izglītības lauciņu.

Tā kā man vienmēr paticis organizēt pasākumus un izglītības jomā šādas prasmes arī ir noderīgas, nolēmu savu akadēmisko izglītību papildināt ar zināšanām un prasmēm Kultūras menedžmentā, rezultātā specializējoties Pasākumu producēšanā un vadīšanā. Paralēli darbam izglītības iestādēs esmu darbojusies dažādos radošajos projektos, tai skaitā kā pasākuma producente. Kā arī, jau vairāk nekā 12 gadus darbojos bērnu vasaras nometņu lauciņā gan organizējot, gan vadot.”

Par plāniem Carnikavas novada domes Izglītības nodaļas vadītājas amatāAija saka: “Izglītības nodaļas uzdevums ir nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi izglītības jomā novadā, un man ir liels prieks, ka izglītība Carnikavas novadā ir viena no prioritātēm. Man kā izglītības nodaļas vadītājai tā ir laba augsne, kur strādāt. Mans redzējums par izglītības attīstību novadā ir vienota komanda no visām iesaistītajām pusēm, kas strādā kopīga mērķa sasniegšanai – kvalitatīva un moderna izglītība. Tāpēc es vēlos nodrošināt efektīvu komunikāciju starp visām iesaistītajām pusēm, īpaši starp pašvaldību, izglītības iestādēm un vecākiem.

Nereti komunikācijas trūkums bremzē veiksmīgas sadarbības iespējas, tāpēc komunikācijai jābūt savlaicīgai, izskaidrojošai un uz risinājumiem orientētai. Tāpat mans mērķis ir arī sniegt atbalstu novada izglītības iestādēm gan administratīvos, gan attīstības jautājumos.

Esmu par dinamiku un attīstību, spēju būt atvērtiem un elastīgiem, jo pasaule pastāvīgi mainās un mums izglītības lauciņā strādājošajiem jātur acis vaļā un jābūt atvērtiem visam jaunajam. Jo tad mēs esam spējīgi pielāgoties jebkurām izmaiņām un izaicinājumus uztveram nevis kā draudus, bet gan kā iespēju augt un pilnveidoties.”

Share on Facebook Tweet