PII "Piejūra" aicina darbā vairākus kolēģus

.

PII piejura vakancesPavasarī durvis vērs vaļā Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Piejūra" Siguļos, nodrošinot katram darbiniekam profesionālo labsajūtu, mūsdienīgu, sadarbībā balstītu darba vidi, veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas, profesionālo izaugsmi un konkurētspējīgu atalgojumu. Tiek izsludinātas vairākas vakantās vietas - aicinām darbā labestīgus un radošus sava darba profesionāļus!
 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS darbam ar bērniem grupās no 1,6 līdz 3 gadiem un no 3 līdz 6 gadiem, uz 0,9 darba slodzi (36 h nedēļā, no kurām 6 h ir gatavošanās, sadarbība un plānošana), nodrošinot atalgojumu EUR 1006,00 mēnesī (slodzes likme EUR 1118,00) pirms nodokļu nomaksas. Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks 2021. gada 1. aprīlis, 1. jūnijs un 1. septembris.
Galvenie darba pienākumi:
Radoša pirmsskolas izglītības satura īstenošana pirmsskolā, ar mērķi - zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kurš kopā ar skolotāju dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku.
Prasības:
- izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
- labestība, augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja mācību procesam un precizitāte;
- labas komunikācijas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
- vēlama prasme strādāt ar datoru.
Piedāvājam:
- profesionālā darba autonomiju un līdzdalību pirmsskolas attīstības lēmumu pieņemšanā;
- pedagoga palīga atbalsts mācību procesa nodrošināšanā;
- 18-20 bērni grupā;
- apmaksātas sadarbības, gatavošanās un darba plānošanas darba stundas;
- mūsdienīga un ergonomiska darba vide, ar iespēju darboties “Maņu un sajūtu istabā”, kas ietver Smilšu terapijas un Montesori centrus;
- logopēda, izglītības psihologa un speciālā pedagoga atbalsts mācību procesa īstenošanā;
- nodrošināta un apmaksāta profesionālā pilnveide;
- veselības apdrošināšanas polise (pēc pārbaudes laika);
- studējošiem jaunajiem pedagogiem 30 % mācību maksas līdzfinansējums.
 
IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS uz 0,8 slodzi (no 1. aprīļa) un 1 slodzi (no 1. jūnija), nodrošinot atalgojumu EUR 960,00 mēnesī par slodzi (30 h mēnesī) pirms nodokļu nomaksas.
Prasības:
- izglītības psihologa kvalifikācija;
- labestība, augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja bērnu atbalsta procesam un precizitāte;
- prasme plānot, sadarboties un organizēt savu darbu;
- profesionālā darba autonomiju un līdzdalību pirmsskolas attīstības lēmumu pieņemšanā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
- vēlama prasme strādāt ar datoru.
Piedāvājam:
- profesionālā darba autonomiju un līdzdalību pirmsskolas attīstības lēmumu pieņemšanā;
- mūsdienīga un ergonomiska darba vide, ar iespēju darboties “Maņu un sajūtu istabā”, kas ietver Smilšu terapijas un Montesori centrus;
- nodrošināta un apmaksāta profesionālā pilnveide;
- mūsdienīga un ergonomiska darba vide;
- veselības apdrošināšanas polise (pēc pārbaudes laika).
 
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA PALĪGS (var būt bez pedagoģiskās izglītības) uz 1 darba slodzi, nodrošinot atalgojumu EUR 630,00 mēnesī par slodzi pirms nodokļu nomaksas. Skolotāja palīgs sadarbojas ar pedagogu mācību procesa laikā un bērnu aprūpe. Grupas telpu higiēniskās prasībās nodrošināšinās apkopēji. Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks 2021. gada 1. aprīlis, 1. jūnijs un 1. septembris.
Galvenie darba pienākumi:
Atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājam, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības satura īstenošanu, ar mērķi - zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kurš kopā ar skolotāju dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku.
Prasības:
- vismaz vispārējā vidējā izglītība;
- labestība, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
- prasme sadarboties, līdzdarboties un organizēt savu darbu.
Piedāvājam:
- 18-20 bērni grupā;
- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
- atvaļinājuma pabalsts 50 % no darba algas un ikgadēja 100 % piemaksa darba algas apmērā;
- nodrošināta un apmaksāta profesionālā pilnveide;
- mūsdienīga un ergonomiska darba vide.
 
VADĪTĀJA VIETNIEKS IZGLĪTĪBAS JOMĀ uz 1 slodzi, nodrošinot atalgojumu EUR 1250,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks 2021. gada 15. marts.
Galvenie darba pienākumi:
- plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
- nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
- vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
- piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
- nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
- informēt pedagogus par profesionālās pilnveides iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
- veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo sasniegumiem un problēmām;
- rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
- pilnveidot savas profesionālās kompetences;
- ievērot darba kārtību un ētikas normas.
Prasības:
- augstākā - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst Izglītības likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
- vēlama 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā;
profesionālā darba autonomiju un līdzdalību pirmsskolas attīstības lēmumu pieņemšanā;
- prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
- psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
- prasme strādāt komandā;
- pieredze vadošā darbā pirmsskolas izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
- prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku.
Piedāvājam:
- apmaksātas sadarbības, gatavošanās un darba plānošanas darba stundas;
- mūsdienīga un ergonomiska darba vide;
- nodrošināta un apmaksāta profesionālā pilnveide;
- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).
 
PIRMSSKOLAS IESTĀDES UN SKOLAS MĀSAS uz 1 darba slodzi, nodrošinot atalgojumu EUR 736,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks 2021. gada 15. marts.
Darba pienākumi:
- strādāt komandā ar administrāciju, pedagogiem un skolotāju palīgiem;
- bērnu veselības stāvokļa uzraudzīšana;
- neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;
- pārraudzīt bērnu ēdināšanu iestādē atbilstoši MK noteikumiem.
Prasības kandidātiem:
- profesionālā vidējā, augstākā, vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- spēkā esošs ārstniecības personas reģistrs, sertifikāts;
- teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
- valsts valodas prasme latviešu - augstākais līmenis C.
Piedāvājām:
- mūsdienīgu un ergonomisku darba vidi;
- atvaļinājuma pabalsts 50 % no darba algas un ikgadēja 100 % piemaksa darba algas apmērā;
- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).
 
KANCELEJAS PĀRZINE uz 1 darba slodzi, nodrošinot atalgojumu EUR 980,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks 2021. gada 15. marts.
Galvenie pienākumi pretendentam:
- nodrošināt pirmsskolas lietvedību atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām;
- reģistrēt dokumentus, sagatavot vēstules, darbinieku un izglītojamo personas lietas un sagatavot rīkojumus;
- nodrošināt personu datu aizsardzību;
- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas nepieciešami, lai nodrošināt informācijas apriti pašvaldībā.
Prasības:
- augstākā izglītība;
- izpratne par izglītības iestāžu darbu;
- labas darba organizācijas un vadības prasmes;
- pieredze darbā ar dokumentu vadības sistēmām. Pieredze darbā ar VIIS tiks uzskatīta par priekšrocību;
- vēlama iepriekšēja pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
Mēs piedāvājam:
- atbildīgu un interesantu darbu;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
- atvaļinājuma pabalsts 50 % no darba algas un ikgadēja 100 % piemaksa darba algas apmērā;
- mūsdienīgu un ergonomisku darba vidi;
- nodrošināta un apmaksāta profesionālā pilnveide;
- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika).
 
Pretendenti aicināti pieteikties līdz 2021.gada 1. februārim, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtot uz e-pastu vai pa pastu uz adresi “Skola”, Siguļi, Carnikavas novads, LV 2163, ar norādi vakancei: "pirmsskolas izglītības skolotājs” (norādot vēlamo darba attiecību uzsākšanas laiku), “izglītības psihologs”, “pirmsskolas skolotāja palīgs” norādot vēlamo darba attiecību uzsākšanas laiku), “vadītāja vietnieks izglītības jomā”, “kancelejas pārzine” un “pirmsskolas iestāžu un skolu māsa”.
 
Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt PII “Piejūra” vadītājai Antrai Krastai, tālr. 29389606. Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases vajadzībām.
Share on Facebook Tweet