Iespēja līdz 25. janvārim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.