Arī šogad Carnikavas novada dome NĪN nomaksas termiņu pārceļ uz 15. novembri

.

maja nin unsplashŠā gada 27. janvāra sēdē dome lēma, ka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas termiņi, kas iepriekš bija noteikti 31. martā, 15. maijā un 15. augustā, tiek pārcelti uz 2021. gada 15. novembri. Tas nozīmē, ka līdz šā gada 15. novembrim par maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, kas apgrūtina gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju iespējas apmaksāt NĪN noteiktajos termiņos.

 NĪN samaksas termiņa pārcelšanas lēmums attiecas uz:
- visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem;
- aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību zemes vienībām par 2020. gadu.

Share on Facebook Tweet