Janvāra domes sēdē apstiprināti vairāki izsoļu rezultāti

.

izsoles rezultati Valteru ielaCarnikavas novada dome šā gada 27. janvārī domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības – izsoļu rezultātus nekustamajiem īpašumiem Valteru ielā 8, 10, 12 un 14 Siguļos Carnikavas novadā.

 
Noslēgušās elektroniskās izsoles rezultāti apstiprināti šādiem nekustamajiem īpašumiem Carnikavas novadā:
 
- Neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0715, 0,1619 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 8, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0530, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultāti apstiprināti saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061373/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 23200,00.
 
- Neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0716, 0,1416 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 10, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0531, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultāti saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061724/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 24300,00.
 
- Neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0717, 0,1401 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 12, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0532, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultāti saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061618/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 22100,00.
 
- Neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0718, 0,1468 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 14, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0533, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultāti saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2061397/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 21100,00.
Share on Facebook Tweet