Piedāvājuma atlase Jauniešu centra darbības nodrošināšanai izbeigta bez rezultāta

.

domes eka 85131Carnikavas novada dome š.g. 27. janvāra sēdē atzina par izbeigtu bez rezultāta nomas objekta – nekustamā īpašuma / telpu piedāvājumu atlasi Carnikavas novada Jauniešu centra darbības nodrošināšanai.

Piedāvājuma atlase organizēta saskaņā ar Carnikavas novada domes 25.11.2020. lēmumu "Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu Carnikavas novada Jauniešu centra darbības nodrošināšanai" (prot. Nr. 25, 26. §), jo iznomāšanas pretendenta – Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvās biedrības, reģistrācijas numurs 40003057232, juridiskā adrese: Rīgas iela 14, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163, 08.01.2021. piedāvājums, reģistrēts domē ar Nr. S/42, par nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 204,40 m2 ēkā Rīgas ielā 14 Carnikavā Carnikavas novadā nomu, neatbilst nomnieka izvirzītajām prasībām un nosacījumiem.

Share on Facebook Tweet