Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmējiem novadā paredzēts piešķirt 90 % NĪN atlaidi

.

NIN bildeLai sekmētu Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un atbalstītu vietējos uzņēmējus, Carnikavas novada dome 27. janvāra sēdē lēma arī 2021. taksācijas gadā piešķirt 90 % nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi krīzes skartajiem uzņēmējiem.

Izmaiņas saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur tās ir iesniegtas steidzamības kārtā.

Šī NĪN atlaide attieksies uz komersantiem un fiziskajām personām, kas ir reģistrējuši saimniecisko darbību Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, darbojas Covid-19 krīzes skartajās nozarēs un ja fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs nodarbina vismaz vienu darbinieku, bet komersants – vismaz divus.

Lai saņemtu atlaidi, nedrīkst būt NĪN parāds par iepriekšējo periodu, kā arī jāizpildās vienam no nosacījumiem:
- uzņēmumam 2020. gada decembrī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram 2020. gada decembrī apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu attiecīgi 2019. gada decembrī;
- komersants/fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un 2020. gada decembrī apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Atvieglojums tiek piemērots nekustamajam īpašumam (zemei un/vai ēkām) par to daļu, kas tiek izmantota saimnieciskajai darbībai. Ja atvieglojumu pieprasītājam pieder vairāki nekustamie īpašumi Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, kuri tiek izmantoti saimnieciskajai darbībai, atvieglojumus piemēro par visiem pieprasītajiem.

Lai saņemtu NĪN atlaidi, jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kam jāpievieno apgrozījuma samazināšanos apliecinošs izraksts no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas.

Ja komersants/fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs, pirms šo noteikumu spēkā stāšanās jau ir samaksājis nekustamā īpašuma nodokli vai tā daļu par 2021.gadu, tas netiek pārrēķināts un/vai atmaksāts.