Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Carnikavas un Ādažu novada iespējamo apvienošanu

.

satversmes tiesa logoLatvijas Republikas Satversmes tiesa 2021. gada 20. janvārī lēmusi apvienot vienā lietā lietas, kas ierosinātas pēc Carnikavas novada domes, Kandavas novada domes, Iecavas novada domes, Salas novada pašvaldības domes un Mazsalacas novada pašvaldības pieteikuma, piešķirot apvienotajai lietai nosaukumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 11.2., 13.8., 13.9., 19.18., 19.20., 39.1., 39.8., 39.9., 39.12., 39.19., 39.21., 39.22., 41.14., 41.15., 41.18., 41.22. un 41.23. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.
 
Rīcības sēde Satversmes tiesas likuma 22. panta desmitajā daļā paredzēto jautājumu izlemšanai nozīmēta 2021. gada 23. martā plkst. 10.00, Satversmes tiesas ēkas (Jura Alunāna ielā 1 Rīgā) 210. telpā.
Share on Facebook Tweet