30.decembrī saīsināts domes darbalaiks

.

Dome ziema 02 160Informējam, ka pirmdiena, 30. decembris, ir pirmssvētku diena un Carnikavas novada domes darbalaiks būs saīsināts – apmeklētājus pirmdien gaidīsim no plkst. 8.00 līdz 15.30. Lūdzu, ieplānojiet domē risināmos jautājumus saskaņā ar šādu darbalaiku!

Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu ar 18.12.2019 domes sēdes lēmumu

.

domePamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, "Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.
Share on Facebook Tweet