Amatpersonām pagājušā gada deklarācija jāiesniedz līdz 2.aprīlim

.

VIDValsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2012. gadu jāiesniedz VID līdz 2013.gada 2.aprīlim ieskaitot.

Gadījumos, ja ir nozaudēts identifikators, parole vai paraksts, aicinām laikus informēt par to VID speciālistus. Valsts amatpersonas deklarācija, stājoties valsts amatpersonas amatā, jāiesniedz VID mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par personas iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu valsts amatpersonas amatā vai saskaņā ar likumu ir sācies Saeimas vai pašvaldības domes deputāta pilnvaru laiks.

Beidzot pildīt amata pienākumus, valsts amatpersonas deklarācija jāiesniedz VID divu mēnešu laikā (ja tā valsts amatpersonas amatu ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem) no amata pienākumu pildīšanas pēdējās dienas.

Arī šogad saskaņā ar grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas stājās spēkā 2010.gada 1.janvārī, valsts amatpersonām deklarācijas VID jāiesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Gadījumos, ja ir nozaudēts identifikators, parole vai paraksts, aicinām laikus informēt par to VID, zvanot uz tālruņiem, kas norādīti VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti/Informatīvie tālruņi/Valsts amatpersonām, vai uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi, Elektroniskās deklarēšanas sistēma".

Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2012.gadu ir jāiesniedz 55 665 valsts amatpersonām, taču līdz 2013.gada 11. martam ir saņemtas 11 127 kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2012.gadu jeb 20% no kopējā iesniedzamo deklarāciju skaita.
VID atgādina, ka iesniegtās deklarācijas var precizēt, rakstveidā vēršoties VID un pamatojot precizējumus ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publicējamās daļas publicēšanas elektroniskā veidā VID mājas lapā esošajā VID publiskojamo datu bāzē.

Plašāka informācija par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā Noderīgi/Informācija valsts amatpersonām.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām valsts amatpersonas konsultēties klātienē pie VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas speciālistiem vai zvanīt uz VID Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas tālruņiem, kas norādīti ŠEIT.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tel. 67028691, 26558389

Share on Facebook Tweet