Visi iedzīvotāji aicināti sakopt novadu Lielajā talkā 27.aprīlī

.

Liela talkaIkviens 27.aprīlī ir aicināts piedalīties Lielajā talkā un pēc garās ziemas kopīgi sakopt mūsu novadu! Publicējam informāciju par talkošanas vietām, atbildīgajiem koordinatoriem un veicamajiem darbiem.
 
Šogad mūsu novadā notiks ne tikai piesārņotāko vietu sakopšana, bet arī dažādi labiekārtošanas darbi – restaurēti soli, koka takas, stādītas alejas, ar skaidām iezīmētas sporta trases kā Piejūras dabas parkā, tā jaunizveidotajās „Zibeņu" trasēs u.c. Tie, kuri vēlas piedalīties labiekārtošanas darbos, aicināti ņemt līdzi arī savus darba rīkus – grābekļus, lāpstas, zāģus u.c.
 
Visās talkošanas vietās iedzīvotāji aicināti ierasties plkst. 9:00 no rīta! (Izņēmuma gadījumi ir norādīti pie konkrētās talkošanas vietas.) Dzelzceļa stacijās – Carnikava, Kalngale, Lilaste un Gauja – sākot no plkst. 9:00 talciniekus sagaidīs koordinatori, kuri dalīs atkritumu maisus un norādīs virzienu, kurā doties talkot visiem tiem, kuri būs atbraukuši ar vilcienu.
 
Gaujā
Pulcēšanās vieta pie dzelzceļa stacijas Gauja
Atbildīgais: Ineta Freimane, 26320335
Teritorija no Gaujas stacijas līdz pludmalei gar Gaujas labo krastu.
 
Pulcēšanās vieta pie Carnikavas Piejūras internātpamatskolas stāvlaukuma
Atbildīgais: Ingrīda Krūkle, tālr. 29529776 (Talkošana notiks 26.aprīlī plkst. 9:30)
Carnikavas Piejūras internātpamatskolas audzēkņi, pasniedzēji un skolas darbinieki talkos Pulksteņezera pieguļošajā teritorijā un uzkops Carnikavas baznīcas teritoriju.
 
Siguļos
Pulcēšanās vieta pie Veikala „Gaujaslīči"
Atbildīgais: Edgars Sliede, tālr. 26466099
Talkojam gar Gaujas labo krastu līdz kooperatīvam „Gauja", virzienā uz Gaujas staciju.
 
Carnikavā
Pulcēšanās vieta Laivu un Jūras ielas krustojumā
Atbildīgais: Ieva Kozlovska, tālr. 29561366
Talkojam Piejūras dabas parkā - atkritumu savākšana un takas noklāšana ar koksnes skaidām. Līdzi ņemam grābekļus un labu garstāvokli.
 
Pulcēšanās vieta Jomas ielā pie Carnikavas Novadpētniecības centra
Atbildīgais: Elita Terentjeva, tālr. 28615155
Talkojam no Carnikavas Novadpētniecības centra gar Gaujas kreiso krastu Piejūras dabas parkā, atkritumu vākšana.
 
Pulcēšanās vieta Svētku laukumā
Atbildīgais: Māris Sika, tālr. 29257526
1)Jaunas alejas stādīšana Svētku laukumā gar ceļu uz pieminekli.
2)Pa aizsargdambi no dzelzceļa uz jūras pusi.
 
Pulcēšanās vieta Smilšu un Nākotnes ielas krustojumā (Talkošana notiks 26.aprīlī plkst. 14:00)
Atbildīgais: Ina Melkina, tālr. 29473738
Attekas iztīrīšana gar Smilšu ielu. Līdzi ņemam darbarīkus, ar kuriem varam grābt ārā netīrumus no ūdens.
 
Pulcēšanās vieta Dārznieku ielā pie ūdenstorņa
Bērnu laukuma labiekārtošana
Atbildīgais: Arta Deniņa, tālr. 29420453
Līdzi ņemam darbarīkus. Labiekārtosim bērnu rotaļu laukumu.
 
Pulcēšanās vieta pie SIA „Carnikavas konservi", Zušu ielas galā
Atbildīgais: Ilga Balode, tālr. 22044751
Pa aizsargdambi gar Gaujas kreiso krastu virzienā no SIA „Carnikavas konservi" uz dzelzceļa pusi. Garās ielas grāvju uzkopšana. Tiltiņa iekārtošana pāri grāvim.
 
Pulcēšanās vieta Tulpju ielā 7
Atbildīgais: Edgars Pudzis, tālr. 26458180
Atkritumu vākšana Sautiņu rajonā. Bērnu laukuma labiekārtošana Tulpju ielā 7. Līdzi ņemam instrumentus -krāsosim, raksim un uzstādīsim.
 
Pulcēšanās vieta Nagaiņos, laukumā aiz Piejūras elektrotīkliem
Atbildīgais: Roberts Raimo, tālr. 29863223
Mulčas sagatavošana no zemē atstātajiem zariem, taku nokaisīšana ar sagatavoto mulču, distanču slēpošanas trases marķēšana, trases maršrutā esošo šķēršļu novākšana un mikroreljefa pielīdzināšana.
 
Pulcēšanās vieta Ozolu ielā pie „Korandes"
Atbildīgais: Daiga Landsmane, tālr. 20243515
Talkojam pa aizsargdambi gar Gaujas kreiso krastu virzienā uz Carnikavu.
 
Pulcēšanās vieta pie stadiona
Atbildīgais: Sergejs Čevers, tālr. 22048643
 
Lilastē
Pulcēšanās vieta Ziemeļu ielas galā, auto stāvvietā pie jūras (no plkst. 10:00)
Atbildīgais: Aiga Liepiņa, tālr. 29272587
Talkojam Lilastes pludmalē un kāpu zonā. Atjaunojam koka taku uz jūru. Līdzi ņemam instrumentus un darbarīkus – lāpstas, āmurus u.c.
 
Garciemā
Pulcēšanās vieta Āpšu ielas galā pie kanāla
Atbildīgais: Daiga Jurēvica, tālr. 29180607
Ņemam līdzi darbarīkus, atjaunosim tiltiņu pāri Langai.
 
Pulcēšanās vieta Jaunā ielas stūrī pie sargu būdas
Atbildīgais: Anrijs Brakovskis, tālr. 29900220
Talkojam Garciema -2 teritorijā gar novada poldergrāvju malām līdz Āpšu ielai un P1 šosejas pieguļošajā teritorijā, atkritumu vākšana.
 
Pulcēšanās vieta pie Mežciema veikala stāvlaukumā
Atbildīgais: Ilze Tjarve, tālr. 29232048
1) Talkojam gar Langas upes kreiso un labo krastu no Mežciema veikala līdz Robežielai.
2) Talkojam Mežciema ielas galā kāpu zonā gar jūras krastu.
 
Pulcēšanās vieta pie mājām „Kamenes"
Atbildīgais: Raimonds Stežkins, tālr. 27085102
Talkosim Garciema teritorijā no dzelzceļa līdz Mežgarciemam.
 
Pulcēšanās vieta Garciema stacijas laukumā
Atbildīgais: Ingrīda Krūmiņa, tālr. 27065831
Talkojam Garciema centra teritorijā gar P1 šosejas pieguļošajām teritorijām.
 
Kalngalē
Pulcēšanās vieta Cīruļu ielā 8, pie bērnu laukuma
Atbildīgais: Andris Zakrevskis, tālr. 29242843
Talkojam gar Eimuru pļavu ceļa malām un novada poldergrāvju malām. Pēc talkas pasākums parkā Cīruļu ielā 8.
 
Pulcēšanās vieta Cīruļu ielā 8, pie bērnu laukuma
Atbildīgais: Pjotrs Špakovs, tālr. 29252804
Labiekārtojam parku Cīruļu ielā 8. Grābjam, stādām, līdzinām. Līdzi ņemam darbarīkus - lāpstas, grābekļus, ķerras.
 
Pulcēšanās vieta Cīruļu ielā 8, pie bērnu laukuma
Atbildīgais: Enēri Akmentiņa, tālr. 26498222
Talkojam virzienā no dzelzceļa uz jūras pusi. Ierīkojam soliņus gar koka taku virzienā uz jūru, koka takas renovēšana.
 
Garupē
Pulcēšanās vieta Garupes krustojumā pie informatīvā stenda
Atbildīgais: Kristaps Bergmanis, tālr. 29144168
Talkojam Garupes teritorijā tās pieguļošajos mežos un P1 šosejas pieguļošajā teritorijā.
 
Nāc un piedalies, un ņem līdzi arī savu kaimiņu!
 
Vairāk informācijas, sazinoties ar Lielās Talkas koordinatori Gunitu Dzeni pa tālr. 67903011 vai 20232044