Sākusies nometņu vadītāju pieteikšanās vasaras nometņu projektu konkursam

.

NOMETNE unslpashNo šodienas Carnikavas novada dome aicina nometņu vadītājus pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam.
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. Projekta mērķauditorija ir Carnikavas novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 15 gadiem.
Projekta pieteicējs var būt valsts un pašvaldības institūcija, juridiska persona, kā arī fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.
Konkursa nolikums ir pieejams Carnikavas mājas lapā sadaļā Izglītība un kultūra. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 27. aprīlim Carnikavas novada domes Administratīvajā nodaļā (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
A. Krasta

Foto: Unsplash.com