DCKS pirmreizējās reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 1. septembrim

.

DCKSPēc iedzīvotāju lūguma par trim mēnešiem – līdz 2019. gada 1. septembrim – pagarināts termiņš, kurā jāiesniedz pirmreizējais reģistrācijas apliecinājums par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DCKS) pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss", kas ir reģistra uzturētājs.

Atgādinām, ka apliecinājumu var lejupielādēt šeit (PDF WORD), drukātā formātā tas ir pieejams arī aģentūras birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Jau vēstīts, ka "Carnikavas Komunālserviss" kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 2018. gadā sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.

Lai pildītu MK prasības, Carnikavas novada dome pieņēma saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kuros noteikta reģistrēšanas kārtība u.c.

Carnikavas Komunālserviss pateicas tiem mājokļu īpašniekiem, kuri reģistrēšanu ir veikuši iepriekš noteiktajā termiņā līdz 1. jūnijam!

Vairāk informācijas par DCKS reģistrēšanu ŠEIT.

Share on Facebook Tweet