Carnikavas Novadpētniecības centrā speciālista vakance

.

MuzejsCarnikavas novada dome aicina darbā Novadpētniecības centra speciālistu/-i. Pieteikumus gaidām līdz 2020.gada 3.janvārim.

Galvenie darba pienākumi:

- izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus Novadpētniecības centrā (turpmāk – Centrs);
- piedalīties Centra krājuma, ekspozīcijas un izstāžu veidošanā un Centra darbības popularizēšanā;
- piedalīties novadam aktuālu kultūrvēsturisku tēmu, t. sk. arī militāras vēstures izpētē, materiālu vākšanā un publicēšanā;
- vadīt Centra apmeklētāju grupas un individuālās ekskursijas latviešu, angļu un krievu valodā.

Prasības kandidātam/ei:

- augstākā izglītība vēsturē;
- praktiskā darba pieredze muzeja darbā;
- pieredze ekspozīciju un izstāžu veidošanā;
- prasmes, pieredze un interese dažādu kultūrvēsturisku tēmu izpētē;
- speciālās prasmes un zināšanas krājuma priekšmetu uzskaitē;
- pieredze darbā ar cilvēkiem, klientu apkalpošanā, prasme uzstāties publikas priekšā;
- spēja ātri orientēties dažādās situācijās, spēja ātri un patstāvīgi risināt radušās problēmas;
- divu svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
- iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
- precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
- prasme racionāli organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

- pilna laika darbu;
- stabilu atlīdzību – 1100 eiro;
- sociālās garantijas;
- iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu.

Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 2020.gada 3.janvārim plkst. 14.30. Tālrunis uzziņām: 29128086.

Par otrās kārtas atlasi paziņosim pa Jūsu norādīto tālruni vai e-pastu, par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājaslapā: www.carnikava.lv/personas_datu_aizsardziba vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet