2019.gadā iedzīvotāji projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" īstenojuši astoņus projektus

.

01 Udenstorna apgleznosana 84622019. gada projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli" novada iedzīvotāji ar pašvaldības finansiālu atbalstu īstenojuši astoņus projektus – četrus rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” un tik pat rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”.

Īstenojot projektus, vairākas vietas novadā kļuvušas skaistākas, kā arī radīta droša vide rotaļlaukumos bērniem, papildinot tos ar jaunām atrakcijām. Savukārt ar sabiedrisko aktivitāšu jomā īstenotajiem projektiem aptvertas visas paaudzes, vairojot novadnieku zināšanas par savas dzimtas vēstures pētīšanu, bērnu audzināšanu, īpaši senioriem – par veselības saglabāšanu un uzlabošanu, bet bērniem un jauniešiem – par āra dzīves prasmēm.

Jaunie infrastruktūras objekti Carnikavā – bērnu rotaļu laukums Rīgas ielā 8, atpūtas vieta pretī Pļavu ielai 7 un bērnu rotaļu laukums Liepu ielā 1 – nodoti apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss". Rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra" iztērēti 3938,85 eiro pašvaldības finansējuma, rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” – 6248,79 eiro.

Aicinām iepazīties ar projektu īstenošanas kopsavilkumu:
projektiem rīcībā "Maza mēroga infrastruktūra";
projektiem rīcībā "Sabiedriskās aktivitātes".

Attīstības un plānošanas nodaļa

Share on Facebook Tweet