Gaujas augštecē ielaisti 4,3 miljoni nēģu mazuļu

.

Nurniki 80012. jūnijā Gaujas augštecē ielaisti 4 334 000 zivjaudzētavā "Brasla" izaudzēto nēģu kāpuru. Carnikavas novada pašvaldība šādi jau astoto gadu pēc kārtas atjauno nēģu krājumus. Par nēģu kāpurus izaudzēšanu pašvaldībai noslēguts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūta "Bior".

Nēģu krājumu papildināšanai Gaujā 2020. gada pašvaldības budžetā bija noteikts 10 000 eiro finansējums, šim mērķim atvēlot līdzekļus, kas ieņemti par zvejas tiesību iznomāšanu novada zvejniekiem.

Vietu, kur pavasaros upē ielaist nēģu kāpurus, izraugās zinātnieki, izvērtējot labākos apstākļus nēģu mazuļu attīstībai.

Šādi pasākumi ir nepieciešami, lai Carnikavas novadam raksturīgo nēģu zveju varētu saglabāt un attīstīt arī nākotnē. Šopavasar ielaistie nēģu kāpuri četrus gadus pavadīs upē, pēc tam migrēs uz jūru, kur barosies vēl pāris gadu, bet pēc tam atgriezīsies nārstot Gaujā. Nēģi pieaug aptuveni 6–7 gadu laikā.

 
Share on Facebook Tweet