Kalngalē pieejamas bezmaksas nodarbības bērniem ar invaliditāti

.

BNHFA logoŠā gada septembrī biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation” ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu jau otro reizi Carnikavas novadā sāk īstenot projektu, kura ietvaros bērni ar funkcionāliem traucējumiem un šo bērnu likumiskie pārstāvji var saņemt bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumus brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis" Kalngalē, Cīruļu ielā 10.

Pielāgojot bērna vajadzībām nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus, ir iespējams uzlabot bērna funkcionālās spējas, psihoemocionālo stāvokli un vispārējās prasmes integrēties sabiedrībā kopumā, kas veicina pozitīvu mikroklimatu arī ģimenē. Būtiski uzsvērt, ka projekts paredzēts arī bērnu likumisko pārstāvju veselības un psihoemocionālā stāvokļa atjaunošanai un stiprināšanai.
 
Rehabilitācijas pakalpojumu klāsts ir plašs. Tas ietver fizioterapeita, masiera, ergoterapeita, psihologa, logopēda, uztura speciālista, mākslas terapeita un sociāla darbinieka pakalpojumus. Starpdisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir palīdzēt uzlabot bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt viņu tiesību apzināšanos un cieņpilnas attieksmes stiprināšanu sabiedrībā.
 
Visi rehabilitācijas pakalpojumi gan bērniem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir pieejami bez maksas, bez garām rindām un uz vietas sava novada teritorijā. Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus pieteikties projektā, rakstot uz e-pastu: vai zvanot projekta vadītājai Vandai Sargautienei, talr.nr.28728338.
 
Vanda Sargauniete
"Baltic Nutrition and Health Organization"

Projekts “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/011.

ESF NAP ieguldijums tava

Share on Facebook Tweet