Plūmju ielā Carnikavā būvdarbu laikā 17.-20.novembrī noteikti satiksmes ierobežojumi

.

Celu remonts1Saistībā ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvē veicamajiem dabiem Plūmju ielā Carnikavā no 17. līdz 20. novembrim būs satiksmes ierobežojumi posmā no Liepu alejas līdz īpašumam Plūmju ielā 5.

Būvdarbu laikā aicinām izmantot apbraucamo ceļu, sk. SHĒMU.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Carnikavas Komunālserviss

Share on Facebook Tweet