Lasiet izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" 2021.gada janvāra numuru

.

Janvara avize FBŠodien iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" 2021. gada janvāra numurs. Tajā publicēts atskats uz 2020. gada svarīgākajiem notikumiem novadā, kā arī apkopoti projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" īstenotie projekti.

Izdevumā publicēts iepriekšējā mēnesī pieņemto domes lēmumu kopsavilkums, diagrammā attēlots Carnikavas novada budžets 2021. gadam. Sniegts apkopojums par pieejamo pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem dāžādās jomās 2021.gadā.

Lasiet arī ziņas par novada saimnieciskajām, kultūras, izglītības un sporta aktualitātēm. Izdevumā iepazīstinām ar Carnikavas novada domes Izglītības nodaļas jauno vadītāju Aiju Kalvāni, savukārt vēstures rubrikā lasiet 1991.gada janvāra Barikāžu laika notikumiem veltītu atskatu.

Elektroniski izdevumu var lasīt ŠEIT.

Share on Facebook Tweet