Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem iespēju robežās tiek nodrošināti arī attālinātā režīmā

.

klucisi bernu pexelNeskatoties uz dažādiem aizliegumiem un ierobežojumiem, Carnikavas novadā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts "Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem". Projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/011 ietvaros tiek sniegti dažādu speciālistu rehabilitācijas pakalpojumi gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
 
Bērnu garīgo un fizisko spēju uzturēšanai un attīstībai rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami nepārtraukti. Tāpēc šajā sarežģītajā situācijā projekta pakalpojumi iespēju robežās tiek sniegti arī attālināti. Viena no projekta speciālistēm, sertificēta ergoterapeite Sabīne Mikulāne projekta ietvaros sākusi izmantot dažādas ergoterapijas metodes attālināti. 

S. Mikulāne stāsta, ka bērniem īpaši patīk interaktīvi uzdevumi, kur bērni var izmantot tehnoloģiju un programmu sniegtās iespējas, piemēram, "skribbl" spēle, kā arī mācību video, kur tiek rādīts piemērs kā citi jaunieši veic dažādas aktivitātes. Tiek izmantoti mājās pieejamie resursi; viens no tiem ir kluči - tie jāsaliek pēc ģeometriska parauga bildē, tāpēc vecāki gūst idejas kā nodrošināt nodarbību pēctecību arī mājas vidē. Tādu metožu izmantošana veicina koncentrēšanos, identificēto komandas mērķu sasniegšanu un nepārtrauktu terapijas procesu.

Tas ir tikai viens no piemēriem, kā speciālisti cenšas pielāgoties ārkārtas situācijai valstī un nodrošina, lai projekts netiktu iepauzēts. 

Carnikavas novadā projektu apmeklē 15 bērni ar īpašām vajadzībām. Projekta pakalpojumu sniegšana notiek Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”. Projekta ESF finansējuma saņēmējs un pakalpojumu sniedzējs ir biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation”.

ESF NAP ieguldijums tava

Share on Facebook Tweet