Carnikavas novadā nosaka augstāko iespējamo ienākumu slieksni maznodrošinātā statusa iegūšanai

.

domes eka 85131Carnikavas novada dome šā gada 27. janvārī lēma palielināt ienākuma slieksni, nosakot maznodrošinātas personas statusu.

Satversmes tiesa jau bija lēmusi, ka līdzšinējie piemērotie pabalsti un arī garantētie minimālie ienākumi ir neatbilstoši Satversmei. Saskaņā ar to vairākus līdzšinējos noteikumus – par trūcīgās personas vai ģimenes statusa piešķiršanu, garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) summu un pabalsta aprēķināšanu, kā arī iztikas līdzekļu deklarācijas saturu – aizstāj viens tiesību akts: Ministru kabineta (MK) “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet daļā par mājokļa pabalstu – 1. aprīlī.

No 1. janvāra maznodrošinātas personas statusu var noteikt, ja personas kopējie ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas un atskaitot kredīta maksājumus par dzīvokli nepārsniedz 436 eiro par pirmo personu un 305 eiro par katru nākamo personu.
 
MK noteikumi pieļauj pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus, un Carnikavas novada pašvaldība šo iespēju izmantojusi, nosakot augstāko iespējamo maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, ko ir tiesīga noteikt (zemākais ir 272 eiro). Šāds lēmumprojekts tika saskaņots ar Ādažu novada pašvaldību, un arī tur tiks noteikts tāds pats ienākumu slieksnis maznodrošinātajiem.
 
Savukārt par trūcīgu tiek uzskatīta ģimene, kurā šie ienākumi attiecīgi ir 272 eiro mēnesī par pirmo personu un 190 eiro mēnesī par katru nākamo.
 
Tātad, piemēram, par trūcīgu tiek uzskatīta piecu cilvēku ģimene – tēvs, māte un trīs bērni, kuru kopējie ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas un atskaitot kredīta maksājumu par dzīvokli nepārsniedz 1032 eiro mēnesī. Savukārt ģimene ar diviem bērniem tiek uzskatīta par trūcīgu, ja to kopējie ieņēmumi nepārsniedz 842 eiro mēnesī. Bet, piemēram, par maznodrošinātu tiks uzskatīta piecu cilvēku ģimene, ja to kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas un atskaitot kredīta maksājumu par dzīvokli nepārsniedz 1656 eiro mēnesī, savukārt ģimenei ar diviem bērniem šie ienākumi būtu 1351 eiro mēnesī.
 
Izmaiņas labvēlīgi ietekmēs trūcīgas un maznodrošinātas personas, jo, paaugstinot ienākumu slieksni, sociālo palīdzību varēs saņemt plašāks iedzīvotāju loks. Piemēram, seniori un cilvēki ar invaliditāti, kam vidējais pensijas apjoms ir 300 eiro, varēs saņemt būtisku pašvaldības atbalstu izdevumiem medikamentu iegādei, zobārstniecības pakalpojumiem un komunālajiem maksājumiem.
 
Garantētie minimālie ienākumi valstī no šī gada 1. janvāra paaugstināti no līdzšinējiem 64 eiro uz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Share on Facebook Tweet