Saudzēsim un pasargāsim roņu mazuļus pludmalē

.

ronis unsplashKatru pavasari Latvijas piekrastē sastopami pelēkā roņa mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir īpaši aizsargājam suga, tāpēc to aizsardzībai lūdzam sabiedrības atbalstu un iesaisti.

Lasiet izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" 2021.gada februāra numuru

.

Avize FBŠodien iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" 2021. gada februāra numurs. Izdevumā publicēts iepriekšējā mēnesī pieņemto domes lēmumu kopsavilkums. Apkopotas ziņas par gada sākumā paveiktajiem saimnieciskajiem darbiem, kā arī skaidrojumi par nesen pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, jaunumiem izglītības jomā u.c.

Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem iespēju robežās tiek nodrošināti arī attālinātā režīmā

.

klucisi bernu pexelNeskatoties uz dažādiem aizliegumiem un ierobežojumiem, Carnikavas novadā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts "Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem". Projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/011 ietvaros tiek sniegti dažādu speciālistu rehabilitācijas pakalpojumi gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
Share on Facebook Tweet