Piedāvā apmeklēt auklīšu kursus Ādažos

.

audzugimeneĀdažu novada pašvaldība aicina tuvākos kaimiņus apmeklēt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju kursus.


1. Kas var kļūt par auklīti? Par auklīti var būt jebkura persona, kas nav bērna vecāks vai aizbildnis. Reģistrēties var arī bērna pilngadīgā māsa, brālis vai vecmāmiņa/vectētiņš, ja vien šī persona atbilst normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām. Taču par auklīti nevar kļūt bērna māte, tēvs vai bērna likumīgie aizbildņi.

2. Kādos gadījumos pašvaldība sedz daļu auklītes algas? Ja auklīte ir pabeigusi auklīšu kursus, reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs un reģistrējusies arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs, ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Svarīgs noteikums līdzfinansējuma piešķiršanai ir tas, ka bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētam Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Kādu nodokļu maksāšanas veidu izvēlēties? VID mājaslapā www.vid.gov.lv (sadaļā privātpersonām – noderīgi – saimnieciskās darbības veicēji) iespējams izvēlēties piemērotāko nodokļu maksāšanas režīmu. Vienkāršākais veids, lai strādātu par auklīti oficiāli, ir izvēlēties patentmaksas nodokli, kas auklītēm ir 43 eiro mēnesī, neatkarīgi no pieskatāmo bērnu skaita (max. 5 bērni). Ja auklīte ir pensijas vecumā, ir iespēja maksāt samazināto patentmaksu. Samazinātā patentmaksa sešiem kalendāra mēnešiem ir 9 eiro, bet vienam kalendāra gadam - 17 eiro.

4. Vai personai ar pedagoģisko izglītību nepieciešami aukles kursi? Kursi nav nepieciešami, bet ir jābūt apliecībai par prasmēm sniegt pirmo palīdzību.

Pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv sadaļā "Izglītība" iespējams sīkāk uzzināt par prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas kārtību un Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības ieguvei.

Pieteikties 40 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei bērnu aprūpes jomā var pa tālr. 25936485 vai rakstot uz e-pasta adresi: .

I. Briede, Ādažu novada domes Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste