Dome izsludina interešu izglītības programmu konkursu 2018./2019. mācību gadam

.

Zimuli labotsLai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību un nostiprinātu sasniegto, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Carnikavas novada izglītības iestādēs, novada dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2018./2019.mācību gadam.

Programmas:
1) IT joma;
2) tehniskās jaunrades programma;
3) vides izglītības programma;
4) kultūrizglītības programmas (svešvalodas, dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora uc.);
5) sporta izglītības programma uc.;
6) citas programmas.

Izglītības iestāžu pedagogiem, kuri nodrošina interešu izglītību, jāiesniedz:
- atskaite par 2017./2018.mācību gadu (brīvā formā);
- interešu izglītības programma 2018./2019.māc.g.

Juridiskām un fiziskām personām jāiesniedz:
- atskaite par 2017./2018. mācību gadu (brīvā formā);
- licence par programmas realizēšanu;
- interešu izglītības programma 2018./2019.māc.g.

Iesniegtās programmas izvērtēs Carnikavas novada domes izveidotā komisija.

Interešu izglītības programmas jaunajam mācību gadam, lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 15.jūnijam Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5.
Interešu izglītības programmu paraugi un ieteikumi pieejami mājaslapā www.visc.gov.lv.
 
Izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:
- attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;
- stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu;
-  veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;

- sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi.Informācija un konsultācijas: 67993590, 29389606 un .

Share on Facebook Tweet