Bērnudārzs “Riekstiņš” aicina darbā skolotāju-logopēdu

.

pii riekstins 9068Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” aicina pieteikties uz skolotāja-logopēda amatu. Pieteikšanās līdz šā gada 10. augustam.


Pienākumi:
Skolotājs logopēds strādā:
- ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, fonētiski fonemātiski traucējumi, fonemātiski traucējumi, logoneiroze, fonētiski izrunas traucējumi, lasīšanas un rakstīšanas traucējumi.
- ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas.

Skolotāja logopēda darba organizācija:
- organizē bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku;
- korekcijas darbu īsteno grupu nodarbībās un individuālās nodarbībās;
- veic logopēdisko nodarbību individuālajam darbam, kā arī logopēdisko nodarbību grupu komplektēšanu;
- konsultē bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;
- veic bērnu attīstības dinamikas izpēti;
- izstrādā savu darba plānu.

Skolotāja logopēda pienākumi:
- veikt izglītojamo valodas traucējumu diagnosticēšanu un profilaksi;
- īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;
- plānot mācību darbu;
- veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību;
- pilnveidot savas profesionālās kompetences, dalīties pieredzē.

Prasības pretendentei/am:
- izglītība – augstākā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
- 1darba slodzes;
- atlīdzību EUR 840,00 (bruto) un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: līdz 2020. gada 10. augustam. Tālrunis uzziņām: 20218486.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .
Share on Facebook Tweet