Iedzīvotāju ievērībai: būvniecības laikā aizliegts pārvietoties pa dambi

.

Dambis ekskavators 400Jau 2013. gadā ir uzsākta esošo Carnikavas pretplūdu būvju – aizsargdambju un sūkņu staciju rekonstrukcija. Iedzīvotājus lūdzam ņemt vērā, ka dambja teritorija šobrīd ir būvlaukums, kurā tiek veikti būvdarbi.
 
Līdz ar pavasara iestāšanos arvien biežāk konstatējam, ka pa būvniecības procesā esošām būvēm pārvietojas gājēji, velosipēdisti un motorizēti transporta līdzekļi, un vairākās vietās dambis diemžēl ir kļuvis par vietu visdažādāko sadzīves un pat lielgabarīta atkritumu izgāšanai.
 
Dambis atkritumi 500
 
Šādi būvēm vēl pirms būvdarbu pabeigšanas un konstrukciju nostiprināšanas tiek nodarīts nozīmīgs kaitējums, un nereti veidojas situācija, ka pēc brīvdienām iepriekš veiktie darbi ir jāveic no jauna.
 
Informējam, ka personu atrašanās vai pārvietošanās pa Carnikavas aizargdambi vai sūkņu staciju teritorijā līdz šo būvju nodošanai ekspluatācijā ir aizliegta!
 
Carnikavas novada Būvvalde