Biedrībām un nodibinājumiem iespēja iegūt finansējumu projektu konkursā

.

Kopienu iniciativu fondsLatvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (LKIF) jau ilgus gadus atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.
 
Turpinot iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF ir izsludinājis projektu konkursu jaunā programmā "Plaukstošu kopienu attīstībai". Tajā īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.
 
Programmas "Plaukstošu kopienu attīstībai" ietvaros finansējumu var saņemt:
• jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai
• sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai
• kopienas centra telpu sakārtošanai
• mēbeļu un aprīkojuma iegādei
• pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības un nodarbinātības veicināšanai
 
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 29. augusta plkst. 16.00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās (Kr.Valdemāra ielā 149 – 507. kab., Rīga, LV – 1013) vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. augusts), ar norādi - programmai "Plaukstošu kopienu attīstībai".
 
Plašāku informāciju var iegūt: ŠEIT
 
Share on Facebook Tweet