Vidzemes Tūrisma asociācija: Baltijas veloceļa un "Eiro Velo 13" attīstība Latvijā

.

Velo jurmala 600Atsaucoties uz publiskajā telpā izskanējušajām ziņām, Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA) precizē un papildina medijos atspoguļoto informāciju par velotūrisma un Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta attīstību Latvijā.
 
Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta attīstības pamati Latvijā tika likti jau 2009. gadā, kad Eiropas parlamenta deputāts Mihaels Krāmers no Vācijas uzaicināja ievērojamā veloprojekta Tour de LatEst koordinatoru Raiti Sijātu konferencē Polijas galvaspilsētā Varšavā prezentēt jauno Igaunijas – Latvijas velomaršrutu. Savukārt Eiropas riteņbraucēju federācijas izpilddirektors Adams Bodors, redzot paveikto, aicināja VTA iesaistīties Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta projekta ieviešanā Latvijā. Maršruts iezīmē simbolisko robežu starp Austrumiem un Rietumiem - teritorijas, kurās Eiropa tika sadalīta vairāk kā pus gadsimtu aukstā kara laikā, lieliski atspoguļojot unikālas vēstures liecības un šobrīd mazāk zināmus tūrisma apskates objektus.
 
Neilgi pēc tam, 2011.gadā VTA uzsāka realizēt Eiropas Komisijas projektu "Eiro Velo 13 Iron Curtain Trail jeb Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruts", kura mērķis bija jauna Eiro Velo maršruta izveide Latvijas piekrastē. Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara velomaršruts vijās gar Latvijas piekrasti, sākot no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, taču kopumā tas šķērso 20 Eiropas valstis vairāk kā 10 000 km garumā.
 
Projekta īstenošanas laikā līdz 2012. gadam, konsultējoties ar visu Latvijas piekrastē iesaistīto pašvaldību speciālistiem, tūrisma profesionāļiem un uzņēmējiem, tika apzināts jaunais maršruts, kā arī esošā un nepieciešamā infrastruktūra un finansējums tā attīstībai. Maršruts tika izvērtēts, pielietojot Eiropas velo federācijas izstrādāto metodoloģiju. Projekta gaitā Latvijā notika 7 darba semināri, tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem, kā arī starptautiska velo konference Ekonomikas ministrijas un Rīgas domes telpās, kuru organizēja VTA. Plānotais Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruts Latvijā ir 562 km garš. Projekts noslēdzās Briselē ar konferenci un Eiropas Parlamenta deputāta un EiroVelo 13 patrona Mihaela Krāmera ziņojumu.
 
Laika posmā no 2012. gada marta līdz 2013. gada februārim VTA iesaistījās Eiropas Komisijas projekta ECOM īstenošanā, kura galvenais mērķis bija attīstīt Eiro Velo mājaslapu www.eurovelo.com un informāciju par visiem Eiropas Eiro Velo maršrutiem, tai skaitā arī par Latviju. Projekta ietvaros tika izdota Eiropas riteņbraucēju federācijas jaunā Eiro Velo karte, kurā atspoguļoti visi 14 pašreizējie Eiro Velo maršruti.
 
Turpinot iesākto, no 2012. gada marta līdz 2013. gada oktobrim VTA realizēja velo projektu CentralBalticCycling, kura ietvaros Vidzemes piekrastē ievērojami tika attīstīta un uzlabota veloinfrastruktūra. Projektā piedalījās septiņi partneri no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Tā ietvaros tika marķēts Eiro Velo 13 Vidzemes piekrastes posms, kas ir pirmā vieta Latvijā, kur dabā marķēts EiroVelo 13 maršruts.
 
Velobraucēju informētībai un drošībai VTA uzstādīja vairāk kā 600 velomarķējuma zīmes, 16 velonovietnes un 12 veloinformācijas stendus. Informācija par maršrutiem, tai skaitā arī EiroVelo 13, ir apkopota jaunā Vidzemes velomaršrutu kartē (izdota 8 valodās) un velobrošūrā (izdota 5 valodās), kas tika popularizētas 11 starptautiskās tūrisma izstādēs Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Nīderlandē, Latvijā un Krievijā. Projekta ietvaros asociācija izveidoja arī jauno velomaršrutu un Eiro Velo 13 maršruta reklāmas video, kas jau guvis plašu atzinību velobraucēju vidū.
 
No 2014. gada aprīļa līdz 2015. gada septembrim VTA īsteno nākamo posmu Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta attīstībai, ieviešot jaunu Eiropas Komisijas projektu, turpinot iepriekšējo gadu laikā iesākto darbu. Projekta galvenais mērķis ir attīstīt jaunus tematiskus velotūrisma kompleksos piedāvājumus jeb paketes. Projektu realizē 14 partneri no 9 valstīm – Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Vācijas un Austrijas, pārstāvot vadošās velotūrisma un riteņbraucēju asociācijas un uzņēmējus. Projekta vadošais partneris ir Eiropas riteņbraucēju federācija no Beļģijas. Latviju projektā pārstāv Tūrisma attīstības valsts aģentūra un VTA. Visa projekta kopējais budžets 14 partneriem paredzēts 330 000 EUR, no kuriem 75% līdzfinansē Eiropas Savienība.
 
Kopš 2012. gada janvāra, ar Ekonomikas ministrijas deleģējumu un Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes lēmumu, VTA ir atbildīgā institūcija Latvijā, kas pārrauga vienotas velo maršrutu numerācijas ieviešanu un piešķir velo maršrutu numerāciju marķētiem velomaršrutiem. Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, maršruti tiek numurēti pēc principa: nacionālas nozīmes velomaršrutiem piešķirt numurus no 1 līdz 9, reģionālas nozīmes velomaršrutiem no 10 līdz 99, bet vietējas nozīmes no 100 līdz 999. Līdz šim brīdim numerācija piešķirta jau 51 velomaršrutam.
 
VTA ir vienīgā atbildīgā institūcija Latvijā par Eiro Velo 13 Dzelzs priekškara maršruta izstrādes, attīstības un ieviešanas gaitu. VTA valdes priekšsēdētājs un projektu koordinators Raitis Sijāts ir arī viens no vadošajiem un kompetentākajiem velo nozares ekspertiem Latvijā.
 
Visi projektu ietvaros drukātie un izdotie materiāli, piemēram, jaunās velo kartes, brošūras, Eiro Velo Eiropas karte u.c. ir pieejami elektroniskā veidā un lejuplādējami VTA mājas lapā.
 
Papildus informācija par VTA projektiem pieejama www.vidzeme.com sadaļā „VTA projekti", savukārt, lai iepazītos ar Eiro Velo jaunumiem, iesakām apmeklēt vietnes www.eurovelo.com un www.ecf.com, kurās atrodama informācija par Latviju un Eiro Velo 13.
 
Eiro Velo 13 Latvijas (Vidzemes piekrastes) velo video pieejams: ŠEIT
Video par marķētajiem velomaršrutiem Vidzemē pieejams: ŠEIT
Velo projekta CentralBalticCycling rezultāti: ŠEIT 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja
Mob. +371 20220072,
E-pasts:
Share on Facebook Tweet